Ako správne podať výpoveď?

Už vás to nebaví? Máte toho dosť? Nastal čas. Rozlúčte sa. Či vás štve kolega, šéf alebo vás už nebaví vaša práca, je čas na výpoveď. Ako ju podať? Čítajte ďalej a dozviete sa.

U každého raz príde čas, kedy ho už jeho práca nenapĺňa, prestala ho baviť a do práce chodí s odporom. Alebo ho možno len štve šéf či otravný kolega. V každom prípade je čas na zmenu. Čas podať výpoveď. Dnes si povieme ako je to s jej podaním.

Výpoveď v skratke

Keďže sa výpoveď považuje za jednostranný právny akt, nepotrebujete k nej súhlas oboch strán. Ako zamestnanec v nej nemusíte uvádzať dôvod, naopak zamestnávateľ by ho tam uviesť mal, a to tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným a ani neskôr meniť.

Výpoveď je najbežnejší spôsob ukončenia pracovného pomeru. Okrem nej môžeme využiť skončenie dohodou či okamžité skončenie. Pozrite si vzory výpovedí a nič vás nezaskočí.

Ako výpoveď podať?

V prvom rade by mala byť výpoveď vždy písomná. A musí byť doručená druhej strane, či už zamestnávateľovi alebo zamestnancovi, v inom prípade nie je platná. Za doručenú sa považuje aj v prípade, že odmietnete prevzatie. Spravidla je lepšie podávať výpoveď prostredníctvom pošty ako doporučený list.

Osobne alebo písomne?

Výpoveď môžete podať v písomnej podobe aj osobne priamo zamestnávateľovi alebo zodpovednej osobe. V takom prípade si pripravte dve vyhotovenia a na jednom, ktoré vám zostane, si nechajte od danej osoby potvrdiť prevzatie.

Kedy je výpoveď doručená?

Výpoveď ste teda podali, teraz stačí počkať kým bude doručená druhej strane. V prípade osobného podania, sa za doručenú považuje takmer okamžite, keď ju druhá strana prevezme. V prípade pošty to bude chvíľu trvať. Za doručenú sa tak bude považovať v okamihu, keď ju prevezme druhá strana a aj v prípade, ak jej prevzatie odmietne alebo sa vráti späť ako nedoručiteľná.

U pošty záleží práve na dni doručenia písomnosti, nie na jej podaní.

Na čo vo výpovedi nezabudnúť?

Ak sa chystáte podať výpoveď, poriadne si skontrolujte všetky náležitosti, ktoré musí obsahovať. Teda vaše meno a priezvisko, trvalé bydlisko a tiež údaje o zamestnávateľovi. Samozrejmosťou je uvedenie textu, z ktorého vplýva, že podávate výpoveď, ale dôvody uvádzať nemusíte. A na koniec je potrebné pridať vlastnoručný podpis a dátum a miesto podpisu.

Nezabúdajte na výpovednú dobu

Nezabudnite, že u výpovede nekončíte hneď, ale až po uplynutí výpovednej lehoty. Tá je najmenej jeden mesiac a líši sa podľa počtov odpracovaných rokov v danom zamestnaní.

POZOR!

Výpovedná lehota plynie až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od doručenia a končí uplynutím posledného kalendárneho dňa v mesiaci podľa dĺžky výpovednej lehoty.

Ak bola výpoveď doručená napríklad 3.2.2018, výpovedná lehota začne plynúť až od 1.3.2018.


Ak sa chystáte na odchod, poriadne si premyslite svoje dôvody a až potom podajte výpoveď. Môže sa stať, že vás zamestnávateľ bude chcieť vo firme udržať aj naďalej a v takom prípade by ste mu mali byť schopný odpovedať a vysvetliť, z akých dôvodov ste sa pre odchod rozhodli. Samozrejme, nemusíte mu hovoriť vôbec nič, no ak ste nemali vyložene zlý vzťah, rozumný dôvod vám môže pomôcť udržať si kontakty do budúcna. Nikdy neviete, kedy sa vám môžu hodiť.

Hľadáte novú prácu? Pozrite si naše ponuky voľných miest. Alebo ohodnoťte svojho zamestnávateľa a možno povedzte, prečo ste sa rozhodli odísť.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako napísať výpoveď alebo dohodu o skončení PP?

Rozhodli ste sa v práci skončiť. Či vás už nebaví práca alebo vám vadia kolegovia či prostredie, je na vás. Ale viete ako napísať výpoveď? A nechcete radšej skončiť dohodou? Všetko, čo potrebujete vedieť sa dočítate v tomto článku.

Výpovedná doba, ak výpoveď podal zamestnanec

Stojíte pred rozhodnutím, či zostať alebo odísť? Rozmýšľate, či sa podmienky zlepšia alebo nie? Súčasná práca už vás nenapĺňa? To sú otázky, ktoré by vám mali napovedať, že je čas na zmenu.

Odvolanie výpovede. Je to možné?

Stalo sa vám, že ste podali výpoveď, no po čase ste si to rozmysleli? A teraz by ste ju chceli vziať späť? To nemusí byť také ľahké ako sa na prvý pohľad môže zdať. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Ďalšie články