Dôchodok v roku 2019: Zvýši sa o 2,6 %

Aj v novom roku 2019 sa budú dôchodky znovu zvyšovať. Väčšina dôchodcov pocíti zvýšenie o výšku dôchodkovej inflácie. Valorizovať sa bude aj inak. O koľko sa zvýši dôchodok v roku 2019?

V roku 2019 sa nám už zvýšila minimálna mzda, ktorá prekročila hranicu 500 €. Rovnako sa zvyšujú aj príplatky za prácu v noci, cez sviatky alebo víkendy. A zvyšovať sa budú aj dôchodky.

Už v roku 2018 sa výška dôchodkov zmenila. Veľa ľudí si prilepšilo o výšku dôchodcovskej inflácie aj o pevnú sumu, ktorá bola stanovená. Ako to bude vyzerať s dôchodkom v roku 2019? Zvyšovať sa budú všetky druhy dôchodkov – starobný, predčasný, invalidný, vdovský a vdovecký aj sirotský. Väčšina dôchodkov sa zvýši o 2,6 %.

Minimálny dôchodok

Bola stanovená aj minimálna výška dôchodku, a to podľa odpracovaných rokov za minimálnu mzdu. Ak by ste teda pracovali 30 rokov za minimálnu mzdu, váš dôchodok by dosahoval na 278,90 €. Samozrejme, čím viac máte odpracovaných rokov, tým vyšší bude aj váš dôchodok.

Pozrite sa na to, aký by ste dostali dôchodok, ak by ste pracovali za minimálnu mzdu.

Výška dôchodku - práca za minimálnu mzdu

Priemerná výška dôchodku v roku 2019 je takmer 450 €. Väčšine dôchodcom sa tak bude zvyšovať o 2,6%.

Dôchodková inflácia alebo pevná suma?

Zvyšovanie dôchodku, teda aspoň toho starobného, bude pre každého minimálne o 8,70 €. Aby sa zabránilo zväčšujúcim sa rozdielom medzi bohatými a chudobnými dôchodcami, bude každému, ktorého výška dôchodku presahuje 334,60 € zvyšovať o dôchodkovú infláciu 2,6 %.

Najmenej sa však budú dôchodky zvyšovať o pevnú sumu 2 % z priemernej mesačnej sumy dôchodku, pričom sa budú posudzovať jednotlivo podľa druhu. Minimálne sa teda dôchodky zvýšia o 8,70 €.

Ako vypočítať zvýšenie?

V prvom rade treba povedať, že dôchodok sa vám zvýši automaticky, teda nemusíte oňho nikde žiadať. Sociálna poisťovňa sama preráta výšku vášho dôchodku. Každý, koho sa zvýšenie dotkne, dostane rozhodnutie od Sociálnej poisťovne v priebehu januára a v januárovom termíne dostanete aj dôchodok zvýšený o danú sumu.

Takmer 80 % všetkých dôchodkov sa bude zvyšovať práve o dôchodkovú infláciu 2,6 %. Minimálnu valorizačnú pevnú sumu 8,70 € si k dôchodku priráta len približne 20 % poberateľov starobného dôchodku. Závisieť to bude od toho, čo bude pre vás výhodnejšie.

Ukážme si to na príklade:

K 31.12.2018 poberáte dôchodok vo výške 398 €. Pevná suma je 8,70 €, teda minimálne o túto sumu si v roku 2019 prilepšíte. Avšak dôchodcovská inflácia je 2,6 %, a teda ak si spočítame, koľko je 2,6 % z 398 €, dostaneme sumu asi 10,40 €. Keďže suma podľa dôchodcovskej inflácie je vyššia než 8,70 €, a teda pre vás výhodnejšia, zvýši sa vám dôchodok práve o sumu 10,40 €.

Od 1.1.2019 teda budete váš dôchodok vo výške 408,40 €.

Ak však nastane situácia, že suma vypočítaná z dôchodcovskej inflácie bude nižšia než 8,70 €, k dôchodku si budete môcť pripísať práve pevnú sumu 8,70 €.

O koľko sa vám zvýši dôchodok teda závisí na tom, ktorá suma pre vás bude výhodnejšia. Samozrejme, čím vyšší dôchodok, tým vyššiu sumu si k nemu budete môcť prirátať. U všetkých druhov dôchodku to funguje rovnako.

Aké sú garantované pevné sumy zvýšenia dôchodku?

Od 1.1.2019 platí, že sa každý druh dôchodku bude zvyšovať minimálne o pevnú sumu, ktorá je stanovená pre každý druh dôchodku inak. Pre všetky druhy však platí rovnaká výška dôchodcovskej inflácie, teda 2,6 %.

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodku

Aké dôchodky sa v roku 2019 zvyšovať nebudú?

Nie všetky dôchodky sa budú v roku 2019 zvyšovať. Nezvýšia sa pozostalostné, vdovský a vdovecký a sirotský dôchodok. Zvyšovať nebudú ani tie dôchodky, vymerané zo starobného alebo invalidného dôchodku, ak už bol v roku 2019 zvýšený.


Rok 2019 nám prináša viacero zmien, tak ako to bolo v ostatných rokoch. Avšak aj napriek zvyšovaniu, nie sú slovenské dôchodky na takej úrovni, ako by si sami dôchodcovia na slušný život želali. Niektorým síce zvýšenie pomôže, no stále to mnohým na dôstojný život nestačí. Zo zvyšovaním minimálnej mzdy aj dôchodkov a ďalších sa zvyšujú napríklad aj ceny potravín alebo náklady na bývanie. Nepredbiehajme však a počkajme ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších rokoch.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Minimálna mzda 2019: Novela zákonníku práce priniesla zmeny

Ako bude vyzerať minimálna mzda v roku 2019? O koľko sa zvýši? Vyššiu minimálnu mzdu sme získali už v roku 2018 a každým rokom sa, zdá sa, o niečo zvyšuje. Koľko si v novom roku zarobíme?

Odvody 2019: Koľko vám ukroja zo mzdy?

Minimálna mzda v roku 2019 opäť stúpa. Ako je to však s odvodmi? K tomu, aby sme sa dopočítali k čistej mzde potrebujeme odčítať zdravotné a sociálne poistenie aj daň z príjmu. Čo sa zmení v odvodoch v roku 2019.

Priemerná mzda na Slovensku je vyššia než 1000 €

Zvyšovanie priemernej mzdy nie je žiadna novinka. Za rok 2018 však priemerná mzda stúpla o viac ako 50 €. A aj keď sme prekročili hranicu 1000 €, stále sú v priemernej mzde veľké rozdiely medzi jednotlivými krajmi.

Ďalšie články