Model See-Think-Do-Care osvieži vašu marketingovú stratégiu

Chýba vám model pre vytvorenie komplexnej marketingovej stratégie v online prostredí? See-think-do-care, vytvoril Avinash Kaushik, ktorý zastáva pozíciu Digital Marketing Evangelist v spoločnosti Google a my sme jeho fanúšikmi. Objavte výhody tohto modelu

V oblasti marketingu existuje nespočetné množstvo modelov pre zlepšenie komunikácie firmy a zákazníka. Naposledy sme si predstavili model RACE, dnes si priblížime známy STDC model.

Model STDC pomáha určiť dlhodobý rámec online marketingových aktivít firmy a prepojiť jednotlivé online marketingové kanály do jedného celku. Je vhodný pre malé začínajúce firmy bez kapitálu, ako aj pre internetových gigantov. Model definuje a popisuje jednotlivé fázy zákazníckeho cyklu, s ktorými je spojené určité špecifické správanie:

See

Táto fáza zahŕňa najväčšiu časť online publika, teda ľudí, ktorí zatiaľ neplánujú využiť ponúkanú službu alebo kúpiť daný produkt, zatiaľ sa len „pozerajú“, ale v budúcnosti by tak mohli urobiť. Primárnym cieľom firmy v tejto fáze je zaujať čo možno najväčšiu časť ľudí.

Think

Vo fáze „Think“ sa nachádzajú ľudia, ktorí uvažujú nad nákupom či využitím služby, poznajú danú značku a porovnávajú ju s konkurenciou. Firma má v tejto fáze ponúknuť potenciálnym zákazníkom všetky relevantné informácie, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní o využití služby.

Do

Táto fáza zastáva skupinu ľudí, ktorí prichádzajú na web s tým, že sú rozhodnutí využiť určitú službu alebo vykonať nákup produktu. V tejto fáze firma musí zabezpečiť hladký priebeh nákupu. V „Do“ sa nachádza to najžiadanejšie publikum. Všetci ho chcú osloviť. Aktivity mnohých firiem, až 97 % z nich, sa dokonca zameriavajú len na túto fázu, pričom žiaľ majú tendenciu ostatné zanedbávať.

Care

Fáza, v ktorej sú stredobodom pozornosti ľudia, ktorí už vykonali nákup či využili ponúkanú službu. Kaushik dáva do pozornosti, že zákazník je ten, kto u nás nakupuje po druhý raz, a tak by sa firmy vo fáze „Care“ mali zameriavať na vytvorenie dlhodobého vzťahu. Dôležité je udržanie si zákazníkov, teda ich presvedčenie k ďalšej transakcii a poskytnutie ponákupného servisu.

V modeli STDC je každý nasledujúci krok podmnožinou toho predchádzajúceho a cieli na užšie publikum. Marketingoví špecialisti by pri tvorbe online marketingovej stratégie mali dbať na každú fázu a prispôsobovať jej obsah, rovnako ako aj samostatné ukazovatele výkonnosti, takzvané KPIs.

Aj keď by všetci najradšej kládli dôraz na fázu „Do“, treba povedať, že z hľadiska dlhodobého úspechu je nevyhnutné zasiahnuť aj ostatné tri fázy. Treba však podotknúť, že STDC vyžaduje nemalé finančné prostriedky, aby správne fungoval, čo je zrejme dôvodom, prečo sa firmy sústredia práve na fázu „Do“, s domnienkou, že ušetria peniaze.

Každá fáza je pokrytá určitým marketingovým kanálom, pomocou ktorého firma doručí obsah svojmu zákazníkovi či potenciálnemu zákazníkovi. Nasledujúci obrázok popisuje, ktoré kanály sú pre danú fázu najvhodnejšie.

Nástroje v modeli STDC

V prvej fáze firmu zaujíma rozšírenie povedomia o značke. Na komunikáciu s publikom sa najčastejšie využíva display reklama, spolu s video reklamou pomocou kanálu YouTube a sociálnymi sieťami, akými sú Facebook alebo Instagram. Táto fáza využíva predovšetkým širšie, demografické a geografické cielenie. Ukazovateľom výkonnosti v tejto fáze môže byť napríklad percento nových návštevníkov webu.

Firmy v druhej fáze, vo fáze „Think“, využívajú pri komunikácii s už potenciálnymi zákazníkmi konkrétnejší obsah, a teda aj konkrétnejšie cielenie. V tejto fáze sa ku kanálom z fázy „See“ pridávajú aj SEO a PPC, teda reklama vo vyhľadávaní. Typickým ukazovateľom výkonnosti pre túto fázu môže byť napríklad priemerný čas strávený na webe.

Vo fáze „Do“ hrá významnú rolu remarketing, teda opätovné cielenie na ľudí, ktorí už o produkt alebo službu prejavili záujem. Zmyslom tejto fázy je zisk, a preto sa musí obsah doručený potenciálnemu klientovi vyznačovať relevanciou. K používaným nástrojom pribúda napríklad e-mailing, ktorý slúži predovšetkým na osobnejšiu komunikáciu. V tejto fáze sa ako ukazovateľ výkonnosti dá použiť počet transakcií.

A napokon, fáza „Care“ zabezpečuje vytváranie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi pomocou e-mailingu, sociálnych sietí, videoreklamy a v neposlednom rade display reklamy. Príkladom ukazovateľa výkonnosti v tejto fáze môže byť miera opakovaných nákupov od jedného zákazníka.

Zaujímavý je detail, že STDC využíva pojem „zákazník“ ako pomenovanie pre človeka, ktorý vykonal druhý nákup, keďže sa ním po prvom, skusmom, nákupe nemusí stať.

STDC je model, ktorý pracuje s určitými cieľovými skupinami a vždy vedie ku konverzii. Nejde však len o samotný predaj produktu alebo poskytnutie služby. Model ukazuje, že by fáza „Do“ nemala byť jedinou, na ktorú sa majú firmy upriamovať. Dôraz by mali klásť aj na poradenstvo pred samotnou konverziou, aby docielili zákazníkovu spokojnosť, rovnako ako aj na starostlivosť po konverzii, aby oňho do budúcna neprišli.

Hľadáte prácu v marketingu? Pozrite sa na aktuálnu ponuku práce v tejto oblasti a posuňte svoju kariéru na nový level.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Priemerné mzdy na Slovensku podľa krajov

Najnovšie údaje o mzdách ukazujú na značné rozdiely v platoch medzi rôznymi slovenskými regiónmi. Chcete zistiť ako je na tom práve váš kraj? Všetky informácie o priemernej mzde na Slovensku nájdete nižšie.

Podnikanie na živnosť. Ako na to?

Chcete si v tomto roku založiť živnosť? Prinášame Vám článok plný rád a tipov ako si čo najlepšie poradiť so založením živnosti v roku 2019.

Tieto povolania po roku 2030 nebudú existovať

Určite ste si aj vy vo svojom okolí všimli, že niektoré kedysi bežné povolania dnes už nevykonávajú ľudia. Ktoré povolania sa strácajú a ktoré z nich sa začnú strácať o pár rokov?

Ďalšie články