Podnikanie na živnosť. Ako na to?

Chcete si v tomto roku založiť živnosť? Prinášame Vám článok plný rád a tipov ako si čo najlepšie poradiť so založením živnosti v roku 2019.

Na úvod štipka teórie

Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia môže vykonávať fyzická aj právnická osoba, ktorá sa zaväzuje k výkonu určitej činnosti pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a to všetko za účelom zisku. Na Slovensku delíme živnosť na tri druhy:

  • voľná živnosť
  • remeselná živnosť
  • viazaná živnosť

Podnikanie na voľnú živnosť nie je viazané na preukázanie odbornej spôsobilosti. Do voľnej živnosti radíme napríklad kúpu tovaru za účelom jeho následného predaja koncovému zákazníkovi, ale aj mnohé iné oblasti, ako výroba textilného tovaru či drevených výrobkov. Kompletný zoznam živností vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Remeselná živnosť, ako je z názvu patrné, súvisí s výkonom určitého typu remesla. Táto živnosť je podmienená odbornou spôsobilosťou na výkon daného remesla, získaná vyučením v odbore. Patrí sem napríklad práca zlatníka, murára či stolára. Zoznam všetkých živností tohto typu spolu s konkrétnymi podmienkami týkajúcimi sa odbornej spôsobilosti určuje živnostenský zákon.

Viazaná živnosť je opäť podmienená odbornou spôsobilosťou. Kým však v remeselnej živnosti ide o odbornú spôsobilosť týkajúcu sa remeselných znalostí a zručností, pri viazanej živnosti hovoríme o rôznych odborných oprávnení, osvedčení či o odbornom vzdelaní.

A teraz prax

Po predstavení živnosti ako takej a jej podôb na Slovensku môžeme pristúpiť k druhému, praktickému kroku, a to k samotnému zakladaniu živnosti.

Prevádzkovať voľnú živnosť nejde bez osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Kde ho zohnať? Toto oprávnenie vydáva miestny živnostenský úrad, ktorý je určený bydliskom fyzickej osoby záujemcu o živnosť. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení získa žiadateľ, ktorý splní všeobecné podmienky nutné pre prevádzkovanie živnosti a uhradí potrebné poplatky.

Na začiatok by ste mali mať ujasnený svoj predmet podnikania a ďalšie dôležité náležitosti, ako obchodné meno alebo miesto podnikania.

Ohlásenie živnosti krok po kroku

Najskôr bude potrebné zájsť na Jednotné kontaktné miesto živnostenského úradu, ktorý prislúcha trvalému bydlisku ohlasovateľa. K ohláseniu živnosti je potrebné vziať si so sebou občiansky preukaz, tlačivo samotného ohlásenia aj žiadosť o výpis z registra trestov. Kolkové známky so sebou nosiť netreba a poplatky sa dajú zaplatiť v hotovosti.

Ak však nemáte čas behať po úradoch, celý proces sa dá jednoducho zvládnuť aj cez internet. Existujú viaceré firmy, ktoré sa vybavovaním živností zaoberajú. Založenie živnosti tak môže trvať kratšie a môže byť aj podstatne lacnejšie, k tomu ale bližšie v poslednom odseku tohto článku.

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení by malo byť vydané živnostenským úradom do troch pracovných dní od doručenia ohlásenia spolu s výpisom registra trestov. S tým vám bude pridelené aj jedinečné identifikačné číslo (IČO).

Pokiaľ ale potenciálny živnostník v momente ohlásenia nevie uviesť niektoré potrebné informácie, ako číslo účtu, ktoré sú pre registráciu povinné, sa dajú doplniť aj dodatočne.

Koľko to bude stáť?

Pri osobnom ohlásení živnosti človek zaplatí 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Ak si teda chcete mimo svojej hlavnej špecializácie obohatiť svoju pôsobnosť o niekoľko ďalších oblastí, v ktorých by ste eventuálne mohli pôsobiť, nebude to lacná záležitosť. Dobrou správou však je, že pri ohlásení elektronickom neplatíte v tomto prípade nič.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Chcete byť úspešným podnikateľom? Potrebujete viac než len dobrý nápad

Začať biznis od nuly nie je jednoduché. Vytrvať a byť úspešný už vôbec nie. Ako začať podnikať a byť úspešný? Nestačí vám mať len dobrý nápad, potrebujete poznatky aj z iných oblastí. A čím viac ich budete mať tým lepšie.

Úspech v podnikaní. Ako ho dosiahnete?

Kto by nechcel byť úspešný? Každý predsa túži po bohatstve a sláve. No získať to si vyžaduje veľa úsilia, driny a kofeinu. Začať podnikať chce odvahu. A veľa trpezlivosti. My vám poradíme ako tomu úspechu trochu pomôcť a pritiahnuť ho.

Podnikanie na živnosť 2018: Ako založiť živnosť?

Rozhodli ste sa začať podnikať? Možností je veľa, mnohí však siahnu práve po živnosti. Poradíme vám, ako v roku 2018 živnosť založiť, čo sa v tomto roku zmenilo a aké sú v roku 2018 zo živnosti odvody.

Ďalšie články