Nemocenské dávky a náhrada mzdy na PN

Ste chorý? Nemusíte sa báť, že zostanete bez príjmu. Máte nárok na nemocenské dávky. Kto vám ich vyplatí a čo všetko k tomu potrebujete sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Každému sa niekedy v živote stane, že ochorie a bude dočasne práceneschopný. V takom prípade si väčšinou zoberie, ako sa hovorí, PN-ku. Aj v takomto prípade však dostanete zaplatené. Počas PN-ky máte nárok na náhradu príjmu a nemocenské dávky. Musíte však splniť pár nevyhnutných podmienok, vyplniť tlačivá a odovzdať ich.

Práceneschopnosť. Kedy vzniká?

Ak sa stane, že ochoriete a nemôžete ísť do práce, lekár vám uzná dočasnú práceneschopnosť. Rovnako stanoví aj to, ako dlho zostanete PN. Dôvodom môže byť úraz, choroba z povolania aj klasické ochorenie ako chrípka či zápal pľúc. Musíte byť nemocensky poistená osoba, teda platíte nemocenské poistenie.

Kto vám to všetko vyplatí?

Náhradu príjmu vám zaplatí zamestnávateľ. V prípade nemocenských dávok je to Sociálna poisťovňa, ktorá dávky vypláca až po 10 dňoch od začatia PN-ky.

Náhrada mzdy. Koľko dostanem?

Zamestnávateľ vám počas PN-ky musí poskytnúť náhradu mzdy. Tú vám však poskytuje maximálne 10 dní, pričom sa počítajú aj sviatky a víkendy. Aby ste však náhradu dostali, musíte preukázať vznik práceneschopnosti, jej trvanie, výšku a zánik nároku na náhradu mzdy. Práve výška závisí od toho, koľko dní ste PN. Vyplatená bude v čase, keď máte termín výplaty mzdy.

Na akú náhradu mzdy máte nárok?

1. – 3. deň je náhrada vo výške 25 % z denného vymeriavacieho základu. Ďalšie dni až do desiateho je to 55 %.

Nemocenské dávky a Sociálna poisťovňa

Ak sa stane, že zostanete práceneschopný viac ako 10 dní, vznikne vám nárok na nemocenské dávky. Tie vypláca Sociálna poisťovňa, musíte ale splniť niekoľko podmienok. Tou základnou je, že musíte mať nemocenské poistenie. Ďalej musíte dodržiavať liečebný režim. To znamená, že by ste sa nemali zdržiavať mimo domu inokedy ako v určených vychádzkach (ak sa nejedná napríklad o návštevu lekára) a nemali by ste vykonávať prácu, z ktorej ste boli uznaný ako práceneschopný.

Sociálnej poisťovni predkladáte Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. To vám vystaví lekár a má päť dielov.

Aké sú nemocenské dávky?

Od začiatku tohto roka sa dávky zvýšili. Zvýšil sa totiž maximálny denný vymeriavací základ, a to na 59,9672 €. Denne môžete dostať najviac necelých 33 €. Maximálna výška nemocenského tak môže byť až 1 022,50 €. Vyplatené vám budú mesačne pozadu. Poskytuje sa najviac 52 týždňov.


Nemusíte sa teda báť, že by ste zostali bez príjmu, keď ochoriete. Je však potreba dodržiavať liečebný režim a včas podať všetky tlačivá a potvrdenia. Ste dlhodobo práceneschopný? Ako sa k tomu stavia váš zamestnávateľ? Ohodnoťte ho a povedzte, v čom by sa mohol zlepšiť.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Som nezamestnaný. Dostanem podporu?

Či už ste sa tak rozhodli dobrovoľne a dali výpoveď, firma hromadne prepúšťala alebo ste mali k odchodu iné dôvody, stali ste sa nezamestnaným. Vtedy môžete využi't svoj nárok na podporu v nezamestnanosti.

O koľko sa v roku 2018 zvýši dôchodok?

Určite to poznáte. Výška dôchodku nie je vždy dostatočná na to, aby pokryla všetky náklady. Dôchodkový vek sa neustále zvyšuje. Ale nestrachujte sa. Rok 2018 prináša aj zvýšenie starobných alebo predčasných dôchodkov.

Krátenie dovolenky. Kedy o ňu môžete prísť?

Nastala u vás niekedy situácia, kedy ste zistili, že vaša dovolenka bude krátená? Viete prečo? A viete kedy vám dovolenku môže zamestnávateľ krátiť? Alebo ste zostali dlho práceneschopný? Kedy a ako sa kráti dovolenka sa dozviete v tomto článku.

Ďalšie články