Pracovná neschopnosť (PN) po skončení pracovného pomeru

Skončili ste v práci alebo ste dostali výpoveď? A potrebujete ísť na PN? Môžete. Aká je ochranná lehota po výpovedi? Môžete ísť na PN po skončení pracovného pomeru?

Možno sa to stalo aj vám. Končíte pracovný pomer a hneď po výpovedi vás zastihne choroba. Nebojte sa, na maródku môžete ísť aj po skončení pracovného pomeru. Ochranná doba po skončení pracovného pomeru je 7 dní. Čo všetko však musíte vybaviť, aby ste získali PN po skončení pracovného pomeru? A čo je ochranná lehota?

Maródka po skončení pracovného pomeru?

Povedzme si napríklad, že ste podali výpoveď (alebo vám ju dal zamestnávateľ, tom prípade máte nárok na odstupné, prípadne na benefit sick days). Nechcete v práci zostať po celú výpovednú dobu. Môžete dostať ošetrovné, alebo môžete ísť na PN po skončení pracovného pomeru? Áno, môžete. Výpovedná lehota sa vám nepredlžuje a PN-ka sa do nej započíta. Ak ste skončili pracovný pomer dostanete sa do ochrannej lehoty po výpovedi, ktorá trvá 7 dní a nesúvisí s tým, akým spôsobom ste pracovný pomer ukončili a ani s dĺžkou výpovednej doby.

A čo skúšobná doba?

Ste v skúšobnej dobe? Nárok na PN máte aj v skúšobnej dobe, ale tá sa vám predĺži o dobu PN. Chcete skončiť? V skúšobnej dobe môžete kedykoľvek. Ale pozor, ukončiť pracovný pomer môže aj zamestnávateľ a aj počas vašej pracovnej neschopnosti.

Ako zamestnanec môžete podať výpoveď aj vtedy, keď ste PN. Pracovný pomer ukončíte aj počas PN, ak vám výpovedná lehota uplynie počas nej. Práceneschopnosť vám nepredlžuje pracovný pomer.

Dajte si však pozor na dodržanie všetkých predpísaných pravidiel vo vašej práci. Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že vás skontroluje, a ak zistí porušenie pracovných povinností, môžete skončiť aj počas PN-ky.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu

Aj po skončení pracovného pomeru musíte na PN vo výpovednej lehote dodržiavať liečebný režim, ktorý vám určí lekár. Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu, či sa zdržiavate na vopred určenom mieste počas vašej práceneschopnosti. Ak by ste sa vy ako dočasne práceneschopný zamestnanec nenachádzali na tomto mieste, nemáte nárok na náhradu príjmu počas PN.

Nároky zamestnanca počas PN v roku 2020

Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu počas prvých 10 dní trvania práceneschopnosti, ktorú mu vypláca zamestnávateľ. Od 11. dňa má zamestnanec nárok na nemocenskú dávku, alebo ošetrovné, ktoré mu vypláca Sociálna poisťovňa. Na získanie nemocenskej dávky je potrebné splniť nasledovné podmienky:

  • dočasná PN vznikla počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote
  • a
  • zamestnanec nemá príjem za vykonanú prácu a nesmie počas PN vykonávať zárobkovú činnosť.

Ochranná lehota zamestnanca

Ochranná lehota pre zamestnanca je:

  • 7 dní po skončeni nemocenského poistenia,
  • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemoceské poistenie,
  • 8 mesiacov, ak nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva.

Môžem ísť na PN po skončení pracovného pomeru?

Nie každý zamestnávateľ umožňuje čerpať benefit sick days, no určite umožňuje PN. Ochranná lehota po výpovedi je 7 dní od ukončenia pracovného pomeru. Nemocenské dávky a aj ošetrovné vám platí Sociálna poisťovňa, ktorej by ste mali oznámiť začiatok PN. Zároveň by ste sa mali v tejto dobe zaevidovať na úrade práce. Zdravotné poistenie vám potom bude hradiť štát. Avšak, aby ste mohli poberať nemocenské dávky, musíte splniť podmienku, ktorá stanovuje, že ste museli byť nemocensky poistený aspoň 270 dní v posledných 2 rokoch.

Kedy som v ochrannej lehote?

Ak zostanete práceneschopný napríklad 2 dni po skončení pracovného pomeru, nachádzate sa v ochrannej lehote. A vzniká vám aj nárok na nemocenské dávky. Na dávky počas PN máte nárok do jej ukončenia. Najviac však do uplynutia 52 týždňov.

Počas tejto ochrannej lehoty vám dávky vypláca od prvého dňa Sociálna poisťovňa. Konkrétne je to tá pobočka, ktorá patrí k sídlu posledného zamestnávateľa. Tejto pobočke zároveň odovzdávate aj žiadosť o nemocenské dávky.

Musím sa evidovať na úrade práce?

Toto je individuálne rozhodnutie každého občana. Ak ste ale dostali výpoveď alebo odchádzate sám, odporúčame však sa na úrade práce zaevidovať. Máte tak nárok na podporu v nezamestnanosti a nemusíte sa starať o platenie zdravotného poistenia. Musíte si však hľadať aktívne hľadať prácu a taktiež preukázať túto snahu úradu.

Ste tehotná a končíte v práci?

Ak ste tehotná a zároveň vám napríklad končí pracovná zmluva, je pre vás výhodnejšie ísť nasledujúci deň po skončení pracovného pomeru na PN v ochrannej lehote a úrad práce nemusíte vôbec riešiť. Na PN po výpovedi môžete nastúpiť aj neskôr, keďže ochranná doba po skončení PP je v prípade tehotenstva 8 mesiacov. Zbytočne to však neodkladajte.


Nárok na nemocenské dávky a aj ošetrovné máte aj po skončení pracovného pomeru. Ochranná lehota po výpovedi je v takom prípade 7 dní. Ísť na PN teda môžete aj po skončení pracovného pomeru, ak sa však nachádzate v ochrannej dobe 7 dní po výpovedi. Nemýľte si ale práceneschopnosť s dovolenkou. Ak v období práceneschopnosti porušíte pravidlá, môžete niesť nepríjemné následky. Inak sa však nemáte čoho báť a môžete ísť na PN aj po výpovedi.

Ak ste na PN, ale hľadáte si novú prácu, prezrite si naše ponuky práce, určite vás niektorá osloví. Alebo ohodnoťte svojho zamestnávateľa.

Chcete mít přehled o tom, jak se vypočítává mzda a všechny její jednotlivé složky? Kurz Mzdové účetnictví online je ideální přípravou pro práci v lákavém oboru mzdového účetnictví. Naučíte se celou agendu od základů až po složitější příklady. Budete vědět, jak na výpočet mzdy, zdravotní a sociální pojištění, pracovní neschopnost, daň z příjmů, aktuality ze zákoníku práce a další oblasti. Nechybí ani ukázkové příklady!

Chcete sa dozvedieť na akú finančnú podporu máte nárok ako rodič? Prečítajte si článok ktorý popisuje materskú a rodičovskú dovolenku.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Výpovedná doba, ak výpoveď podal zamestnanec

Stojíte pred rozhodnutím, či zostať alebo odísť? Rozmýšľate, či sa podmienky zlepšia alebo nie? Súčasná práca už vás nenapĺňa? To sú otázky, ktoré by vám mali napovedať, že je čas na zmenu.

Som nezamestnaný. Dostanem podporu?

Či už ste sa tak rozhodli dobrovoľne a dali výpoveď, firma hromadne prepúšťala alebo ste mali k odchodu iné dôvody, stali ste sa nezamestnaným. Vtedy môžete využi't svoj nárok na podporu v nezamestnanosti.

Okamžité skončenie pracovného pomeru. Ako na to?

Našli ste si novú prácu, ale nastúpiť musíte hneď? Alebo to už jednoducho v práci neviete vydržať? Aké máte možnosti pri okamžitom skončení pracovného pomeru. A môžete vôbec podať okamžitú výpoveď? Hneď vám to povieme.

Ďalšie články