Čo robiť, ak som stratil vodičský preukaz?

Strata akéhokoľvek dokladu je nepríjemná vec. O to viac dokáže skomplikovať život strata vodičského preukazu, ktorý väčšina ľudí potrebuje denne. Čo teda robiť, ak som stratil vodičský preukaz? Netreba panikáriť a stačí dodržovať stanovený postup.

Vodičský preukaz a jeho dôležitosť

Občiansky preukaz, životopis, pas, rodný list, a vodičský preukaz. Všetky tieto doklady a dokumenty majú svoju dôležitosť a význam a je potrebné sa o ne nielen riadne starať, ale v prípade preukazov aj priebežne kontrolovať ich platnosť. Strata občianskeho preukazu, podobne ako strata vodičského preukazu, znamená určité obmedzenia.

Vodičský preukaz vás oprávňuje viesť motorové vozidlo. Sú v ňom uvedené nielen skupiny vozidiel, ktoré je vodič oprávnený viesť, ale aj všetky osobné údaje držiteľa. Na vodičáku je okrem iných údajov uvedené meno vodiča, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto vydania, čiernobiela fotografia vodiča spolu s jeho podpisom a všetky obmedzenia alebo vyhodnotenia riadenia vozidla. To v praxi znamená, že ak medzi vodičove slabé stránky patrí napríklad krátkozrakosť, mal by mať vo svojom vodičskom preukaze uvedené, že musí nosiť okuliare.

Profesionálni vodiči alebo aktívni vodiči, ktorí napríklad jazdia do práce každý deň, by mali mať svoj vodičský preukaz vždy pri sebe. V prípade dopravnej kontroly je totiž vodič povinný predložiť polícii okrem iných dokladov aj vodičský preukaz, ktorý ho k vedení vozidla oprávňuje. Rovnako tak je vodič povinný preukázať sa preukazom aj pri výbere novej pracovnej ponuky.

Čo robiť pri strate vodičáku?

Zábudlivosť je žiaľ veľmi rozšírenou ľudskou slabou stránkou a strata vodičáku sa môže ľahko prihodiť každému z nás. Stačí si iba raz nevrátiť vodičský preukaz na určité miesto v peňaženke a namiesto toho si ho strčiť do vrecka, položiť na stôl, či umiestniť do jednej z priehradiek v aute. Akokoľvek banálne to môže vyzerať, strata vodičáku je v tejto chvíli už na svete.

V prvom momente je takmer každý náchylný na paniku a okamžite začne riešiť stratu vodičského preukazu.

S nahlásením straty vodičského preukazu je však vhodné počkať a najprv vyhľadať všetky potenciálne možnosti, kde by sa vodičák mohol skrývať.

Strata vodičského preukazu je nepríjemná, ale vo väčšine prípadov sa doklad nájde pri dôkladnejšom hľadaní. Nahlásením straty vodičáku a jeho následným nájdením by sa pôvodný vodičský preukaz stal neplatným. Stratu vodičského preukazu by teda mal vodič nahlásiť až vtedy, keď si je úplne istý, že ho nikde nenájde.

Kde nahlásiť stratu vodičského preukazu

Ak sa váš vodičák nenájde, musíte jeho stratu nahlásiť príslušnému orgánu. Znamená to nepopulárne a všetkými neobľúbené prechádzanie sa po úradoch a čakanie na kolok na vodičský preukaz. Tento postup sa však nezdá byť až tak vveľkým utrpením, ak viete, do čoho idete.

Strata vodičského preukazu sa musí nahlásiť miestnemu úradu. V minulosti platilo, že to musel byť miestny orgán v mieste bydliska žiadateľa. Nezáležalo pritom na tom, či miestom, kde došlo k strate vodičského preukazu, bola Bratislava, ale išlo o miesto, kde bol vodičský preukaz vydaný. V prípade vodičákov to však už neplatí a jeho stratu je preto možné nahlásiť na ktoromkoľvek úrade s rozšírenou pôsobnosťou. Nezmenená však zostáva podmienka, že držiteľ vodičského oprávnenia musí byť osobne prítomný. Pre výber vhodného úradu je však vhodné si najskôr pozrieť jeho recenzie, či hodnotenia.

Lehota pre ohlásenie straty vodičského preukazu

Hoci na nahlásenie straty vodičského preukazu neexistuje zákonná lehota, neoplatí sa pri nej otáľať. Vodičský preukaz je doklad, ktorý by mal byť vodič schopný na požiadanie predložiť v prípade cestnej kontroly. Ak ho vodič stratí, nie je oprávnený viesť motorové vozidlo a vystavuje sa tak riziku vysokej pokuty. Je preto v záujme držiteľa, aby stratu vodičského preukazu nahlásil hneď, ako sa o nej dozvie.

Čo potrebujete k žiadosti o nový vodičák?

Pri podávaní žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu musí byť prítomný majiteľ vodičského preukazu, nakoľko jeho stratu nie je možné nahlásiť prostredníctvom splnomocnenca. Na podanie žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu so sebou nestačí mať osobný dokument (ako napr. životopis), ale je potrebné predložiť platný doklad totožnosti, t. j. občiansky preukaz alebo cestovný pas, a vyplnenú žiadosť o vydanie nového vodičského preukazu, ktorá je k dispozícii v papierovej forme priamo na príslušnom úrade alebo na stiahnutie online na webovej stránke obecného úradu s rozšírenou pôsobnosťou.

Ak bol vodičský preukaz odcudzený, je potrebné potvrdenie od polície. Ak sa po nahlásení našiel originál vodičáku, tento doklad sa musí priložiť k žiadosti.

Kedysi platná nutnosť priložiť k žiadosti o občiansky preukaz fotografiu bola zrušená a úradník, ktorý žiadosť vybavuje, urobí digitálnu fotografiu žiadateľa priamo na mieste.

Ako dlho trvá vyriešenie straty vodičáku?

Podali ste úspešne žiadosť? Teraz už len musíte počkať na vydanie nového oprávnenia. Výroba zvyčajne trvá 20 dní. Keď je nový preukaz pripravený, držiteľ dostane od úradu SMS-správu alebo email. Ak žiadateľ potrebuje nový doklad rýchlo, je možné požiadať o expresné vydanie, pri ktorom je nový vodičský preukaz pripravený do piatich pracovných dní.

Vodičský preukaz – vybavenie

Je zrejmé, že v okamihu, keď žiadateľ dostane SMS-správu, alebo e-mail o tom, že vodičský preukaz bol úspešne vydaný, chce mať doklad čo najskôr pri sebe. Ak si žiadateľ o nový vodičský preukaz z nevyhnutných dôvodov nemôže nájsť čas na jeho vyzdvihnutie, tak nemusí panikáriť a hľadať cez prehliadač heslá typu “vodičský preukaz vybavenie”. Stačí vedieť, že každý má možnosť požiadať o vyzdvihnutie vodičáku inou osobou. Podmienkou na jeho pravziatie je však overené a podpísané splnomocnenie.

Vodičský preukaz a cena

Tak ako všetko ostatné, aj vodičský preukaz má svoju cenu. Nie je to však nejaká závratná suma, ktorá by mala urobiť škrt cez finančný rozpočet. Za vydanie nového vodičského preukazu v štandardnej lehote je potrebné na úrade zaplatiť správny poplatok 8 eur. Poplatky sa môžu na rôznych úradoch mierne líšiť a preto je vhodné dopredu si pozrieť ich hodnotenia. Vodičský preukaz a cena sa však výrazne líši v prípade jeho expresného vydania do piatich dní, ktoré je nadštandardnou službou. V takomto prípade sa účtuje poplatok 30 eur. V čase, keď si väčšina vodičov musí vybaviť lízing alebo pôžičku na auto, aby vôbec mohli jazdiť, sú však tieto poplatky znesiteľné a relatívne symbolické.

Stratili ste vodičský preukaz B? Šoférovať môžete, ale iba na Slovensku

Pre človeka, ktorý denne jazdí do práce alebo inam na vodičský preukaz B, je jeho absencia veľkým problémom. Tento problém však rieši osvedčenie, ktoré žiadateľovi vydáva príslušný orgán pri podaní žiadosti o nový vodičský preukaz B. Toto osvedčenie je platné 30 dní a je náhradným dokladom. Až do vydania nového vodičáku možno tento náhradný doklad používať na vedenie vozidla.

Strata medzinárodného vodičského preukazu

Ak stratíte medzinárodný vodičský preukaz platný pre cesty do krajín mimo EÚ, postup nie je zložitejší. Aj v tomto prípade je potrebné stratu nahlásiť obecnému úradu obce s rozšírenou pôsobnosťou. Nový medzinárodný preukaz sa vydáva na žiadosť za poplatok 2 eurá, prípadne s ďalším poplatkom pre kolok na vodičský preukaz. Situácia by bola iná, ak by vodič stratil svoj medzinárodný vodičský preukaz a prišiel o svoj tradičný vodičský preukaz B. V tomto prípade je potrebné najskôr požiadať o nový vodičák na cestovanie v rámci Európskej únie a až potom je možné požiadať o náhradný medzinárodný vodičský preukaz.

Odcudzenie vodičáku

Ukradnutá peňaženka? To potom znamená nielen stratu hotovosti, všetkých vernostných a platobných kariet, ale aj dokladov. Platobné a vernostné karty je najlepšie zablokovať čo najskôr. V prípade platobných kariet existuje možnosť zablokovania prostredníctvom zákazníckej podpory, čo niektoré banky to umožňujú aj v rámci internet bankingu. S dokladmi to nie je také jednoduché.

Celú situáciu týkajúcu sa krádeží peňaženiek a dokladov, ako sú vodičské preukazy, občianske preukazy a pasy, treba okamžite nahlásiť polícii.

Po nahlásení krádeže vydá polícia potvrdenie o krádeži dokladov, ktoré je potom potrebné predložiť úradom pri žiadosti o vydanie nového dokladu. Potvrdenie je platné 30 dní a v prípade vodičského preukazu sa môže používať ako náhradný doklad počas celej doby jeho platnosti.

Zmeny vo vodičskom preukaze

Vodičský preukaz nemusí byť stratený alebo odcudzený, aby bolo potrebné ho vymeniť. Okrem skončenia platnosti vodičského preukazu môže nastať aj situácia, keď je potrebné vymeniť doklady po svadbe z dôvodu zmeny priezviska. Pri zmene trvalého bydliska už nie je potrebné meniť vodičák, pretože údaje o bydlisku sa do dokladu nezapisujú.

Zháňate novú prácu? Určite si nenechajte újsť najnovšie pracovné ponuky.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Zdravotné poistenie 2018: SZČO majú od nového roku vyššie odvody

Zdravotné poistenie si musí platiť každý z nás. Alebo lepšie povedané každý zamestnanec. Aká je jeho výška? A koľko zaplatíme na odvodoch do zdravotnej poisťovne?

Výpoveď z pracovného pomeru 2018 – Vzory

Rozhodli ste sa skončiť a nájsť si nové lepšie zamestnanie? Chystáte sa ukončiť zamestnanie napríklad zo zdravotných dôvodov, ale neviete si rady ako napísať výpoveď? Pomôžeme vám a poskytneme niekoľko vzorov pre rôzne druhy výpovedí.

Akú krajinu zvoliť, keď chcete pracovať v zahraničí?

Práca v zahraničí, aj bez znalosti jazyka, stále láka veľa Slovákov. Vyššie platy, ale aj životná úroveň a často aj lepšie pracovné podmienky. Ktoré krajiny sú na prácu v zahraničí najlepšie? A musíte mať znalosť jazyka?

Ďalšie články