Dohoda o vykonaní práce v roku 2018

Práca na dohodu je stále rozšíreným spôsobom, ako si privyrobiť. Či už ste študent, dôchodca alebo aj zamestnanec. Dohôd existuje niekoľko, ale ako je to s prácou na dohodu o vykonaní práce v roku 2018? Sú nejaké zmeny?

Ako dohodárov väčšinou vidíme študentov prípadne dôchodcov. Alebo pracovníkov na montážach či stavbách a iných pomocných prácach. A mnohí z nich pracujú práve na dohodu o vykonaní práce. Ako sa odlišuje od iných dohôd?

DVP verzus DPČ

Dohoda o vykonaní práce má oproti dohode o pracovnej činnosti jeden podstatný rozdiel. Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na presne určenú prácu, ktorú má daný človek vykonať. DPČ má naopak stanovenú len pracovnú činnosť, napríklad pomocná administratíva, kde nie je jasné, kedy bude táto činnosť ukončená. Naopak u presne vymedzenej práce v DVP viete určiť, kedy s danou prácou budete hotoví, napríklad, ak sa jedná o stavbu.

Koľko hodín maximálne odpracujete?

Ak pracujete na dohodu o vykonaní práce, môžete pracovať maximálne 350 hodín v roku, pričom nezáleží, kedy bola dohoda uzatvorená. Teda ak ju uzavriete na začiatku roka alebo uprostred či dokonca až napríklad v decembri, vždy platí rovnaké pravidlo rozsahu práce 350 hodín.

Do rozsahu práce sa započítava aj práca, ktorú na základe inej dohody o vykonaní práce vykonávate pre toho istého zamestnávateľa.

Koľko si môžete zarobiť?

V roku 2018 stúpla minimálna mzda, a to na 480 €. Vďaka tomu zažila zvýšenie aj minimálna hodinová mzda, ktorá sa v dohodách uvádza najčastejšie. Tá je v tomto roku vo výške 2,759 €.

U DVP môžete mzdu dostať po vykonaní práce, na ktorú sa dohoda uzavrela alebo sa so zamestnávateľom dohodnete na inom spôsobe výplaty. Napríklad môžete dostať časť mzdy skôr a časť až po vykonaní a odovzdaní práce. Vyplatená teda môže byť pravidelne každý mesiac aj nepravidelne, napríklad po dvoch mesiacoch alebo po skončení práce.

Čo musí DVP obsahovať?

V prvom rade musí byť dohoda vždy písomná a musí v nej byť uvedená pracovná úloha ktorú máte vykonať. Samozrejmosťou je aj uvedenie mzdy, rozsahu práce a doba, dokedy by sa daná pracovná úloha mala vykonať.

Nezabudnite!

Dohodu o vykonaní práce by ste mali najneskôr uzavrieť deň pred začatím danej pracovnej úlohy. Uzavretá môže byť najviac na 12 mesiacov.

Ako je to s výpoveďou?

Dohodu o vykonaní práce môžete ukončiť rovnakým spôsobom, akým je možné ukončiť pracovný pomer. Teda niektorou z foriem výpovede.

Najjednoduchšie však je počkať na dokončenie úlohy, na ktorú sa dohoda uzatvorila. Odstúpiť od dohody môžete vtedy, ak vám zamestnávateľ nevytvoril podmienky, ktoré ste si dohodli a ktoré sú pre splnenie pracovnej úlohy nutné. Zamestnávateľ naopak od dohody o vykonaní práce odstupuje v prípade, že sa pracovná úloha nevykoná v dohodnutom termíne.

Odvody, dane a iné nepríjemnosti

Bohužiaľ, aj príjem z dohody je potrebné zdaniť. Ak samozrejme nespadáte pod výnimku, kedy odvody platiť nemusíte. Tá sa týka najmä študentov či dôchodcov, ktorých príjem z dohody je do 200 €.

Práca na dohodu zahrnuje aj odvody, avšak komplikácie nastávajú v prípade pravidelného a nepravidelného vyplácania mzdy. U pravidelného vyplácania sú odvody z dohody o vykonaní práce vo výške 35,2 % z hrubej mzdy. Pri nepravidelnom vyplácaní zaplatíte odvody za zdravotné a sociálne poistenie spolu vo výške 32,8 % z hrubej mzdy.

Dohoda o vykonaní práce, z ktorej máte nepravidelne vyplácanú mzdu má výhodu v nižších odvodoch.


Ak sa chystáte pracovať na dohodu, premyslite si, ktorá z foriem dohôd bude tá najlepšia. Nie vždy je výhodné pracovať na dohodu o vykonaní práce alebo naopak na dohodu o pracovnej činnosti. Zamerajte sa na druh práce, ktorú budete vykonávať, teda či sa jedná o konkrétnu pracovnú úlohu alebo o činnosť. Dajte si pozor aj na možnosti ukončenia dohody. Napríklad pri dohode o vykonaní práce s pracovnou úlohou ako je vedenie účtovníctva či pomocná administratíva, je veľmi ťažké určiť, kedy takáto úloha skončí.

Nebaví vás už pracovať nepravidelne na dohodu? Pozrite si voľné pracovné miesta a nájdite si prácu na trvalý pracovný pomer s pravidelným príjmom. Určite vám niečo padne do oka.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Práca na dohodu. Čo potrebujete vedieť?

Pracujete na dohodu? Ale na akú? Druhov dohôd je toľko, že sa v tom niekedy nedá vyznať. Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, brigádnické dohody. Ale viete aký je medzi nimi rozdiel? Ak to chcete vedieť, tak čítajte ďalej.

Dohoda o pracovnej činnosti: Zmeny v roku 2018

Pracujete na dohodu o pracovnej činnosti? Aké sú jej náležitosti? Kedy sa s ňou stretnete a koľko si môžete zarobiť? Všetko, čo potrebujete vedieť o dohode o pracovnej činnosti sa dozviete v tomto článku.

Vyššia minimálna mzda v roku 2018

Od nového roku sa mení výška minimálnej mzdy. Tá sa zvyšuje hneď o niekoľko desiatok eur. Možno sa vám to nezdá veľa, ale každé euro tu robí rozdiel. Koľko si teda po novom môžeme zarobiť?

Ďalšie články