Invalidný dôchodok: Kedy naň máte nárok?

Chcete požiadať o invalidný dôchodok? Už vám nestačí len lekársky posudok na invalidný dôchodok, ktorý vás uzná invalidným. Dôležitý je aj počet odpracovaných rokov.

Možno premýšľate nad tým, že požiadate o invalidný dôchodok. No získať ho dnes nie je také jednoduché a len lekársky posudok vám nestačí. Než sa k invalidnému dôchodku dostanete prejdete si kolom písomností a behania po úradoch.

Kedy ste považovaný za invalidného?

Na uznanie nároku na invalidný dôchodok nepotrebujete byť pred tým dlhodobo práceneschopný, ako si mnohí myslia. Práceneschopnosť invaliditu nepodmieňuje. Za invalidného budete považovaný vtedy, keď máte dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, či už fyzický, alebo psychický, ktorý vám neumožňuje vykonávať pracovnú a zárobkovú činnosť, a ktorý podľa lekárov trvá dlhšie ako rok.

Zdravotný stav posúdi posudkový lekár na podnet vášho ošetrujúceho lekára. Posudok na invalidný dôchodok slúži ako pomôcka, podľa ktorej sa určuje aj percentuálna časť invalidného dôchodku. Nemusí vám byť priznaný plný invalidný dôchodok. Záleží na diagnóze.

Čo je invalidný dôchodok?

Invalidný dôchodok je dávka, podobne ako predčasný dôchodok, ktorý vám bude poskytovaný z invalidného poistenia. Jeho účelom je zabezpečiť invalidnému občanovi príjem a prostriedky na život, ak na základe svojho stavu nie je schopný vykonávať zárobkovú činnosť.

Aké sú podmienky získania invalidného dôchodku v roku 2022?

Nárok na invalidný dôchodok, ako aj na ostatné formy dôchodkov, vám prizná Sociálna poisťovňa na základe posudku od posudkového lekára. Musíte však splniť aj ďalšie podmienky.

Pre získanie invalidného dôchodku je dôležitý aj počet odpracovaných rokov, teda obdobie dôchodkového poistenia pred tým, než vám vznikol stav invalidity. Teda čím vyšší máte vek, tým dlhšie ste boli dôchodkovo poistený.

Ak máte menej ako 20 rokov a žiadate o invalidný dôchodok, mali by ste byť dôchodkovo poistený aspoň jeden rok. Ale môže to byť aj menej ako rok. Od 20 do 24 rokov, musíte splniť podmienku poistenia v období jedného roku, od 24 do 28 rokov sú to 2 roky dôchodkového poistenia. Ak máte vek medzi 28 až 34 rokov, poistenie sa zvyšuje na 5 rokov, do 40 rokov veku je to najmenej 8 rokov, do 45 rokov je to 10 rokov a nad 45 rokov by ste mali byť poistený aspoň 15 rokov.

Ak nesplníte túto podmienku dostatočného poistenia, nemôže vám vzniknúť nárok na invalidný dôchodok. Rovnako vám nevznikne nárok ani vtedy, ak ku dňu vzniku invalidity už spĺňate podmienky pre získanie starobného dôchodku alebo máte predčasný dôchodok. Miesto invalidného dôchodku môžete zvážiť požiadať zamestnávateľa o zmenu pracovnej pozície, ktorá by bola pre vás zdravotný stav viac vyhovujúca.

Čo musíte splniť?

Nárok na invalidný dôchodok vám bude priznaný, ak ste invalidný, máte dostatočný počet rokov dôchodkového poistenia a nevznikol vám ku dňu vzniku invalidity nárok na starobný dôchodok alebo nepoberáte predčasný dôchodok.

Aká bude vaša výška invalidného dôchodku?

Výška invalidného dôchodku sa počíta z obdobia dôchodkového poistenia, ku ktorému sa pripočíta obdobie vzniku nároku na invalidný dôchodok a to až do dňa, kedy dosiahnete dôchodkový vek.

Rozdielna suma je určená aj tým, aký invalidný dôchodok vám bol priznaný. Ak vaša schopnosť zárobkovej činnosti poklesla o viac ako 70 %, budete mať invalidný dôchodok vypočítaný ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

U nižšieho percentuálneho poklesu sa do súčinu pridá percentuálna miera poklesu.


Ak vás zaujíma presná výška invalidného dôchodku, ktorý by ste mohli poberať, odporúčame vám pozrieť si invalidný dôchodok tabuľky. Invalidný dôchodok tabuľky sú doplnené o diagnózy a to, aká výška invalidného dôchodku je ľuďom s týmito diagnózami priznávaná.


Na získanie invalidného dôchodku teda záleží na tom, aké dlhé bolo obdobie, kedy ste boli dôchodkovo poistený, percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je vo väčšine prípadov od 40 % do 70 %, a tiež na lekárskom posudku od posudkového lekára zo Sociálnej poisťovne.

Ak žiadate o invalidný dôchodok, podnet na preskúmanie vášho stavu na Sociálnu poisťovni podáva váš ošetrujúci lekár. Je treba si dať pozor aj na podmienku obdobia, počas ktorého musíte byť dôchodkovo poistený. To sa mení podľa výšky veku. Ak ste zároveň dosiahli dôchodkový vek alebo poberáte predčasný dôchodok, invalidný dôchodok vám priznaný nebude.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Kedy pôjdeme do dôchodku?

Určite to poznáte aj vy. Pracujete a pracujete a zrazu zistíte, že si nestihnete užiť ani ten dôchodok. Vek, kedy by ste už boli najradšej doma a užívali si rodinu, vnúčatá a zaslúžený odpočinok sa stále posúva. Kedy teda pôjdeme do dôchodku?

O koľko sa v roku 2018 zvýši dôchodok?

Určite to poznáte. Výška dôchodku nie je vždy dostatočná na to, aby pokryla všetky náklady. Dôchodkový vek sa neustále zvyšuje. Ale nestrachujte sa. Rok 2018 prináša aj zvýšenie starobných alebo predčasných dôchodkov.

Chcete si privyrobiť k dôchodku? Od júla platí nová odvodová výnimka

Penzisti a dôchodcovia, ktorí si budú v tomto roku chcieť privyrobiť dostanú odvodovú výnimku do 200 €. Rovnako ako študenti, tak do tejto sumy nemusia platiť žiadne odvody. O koľko sa vám zvýši dôchodok vďaka práci?

Ďalšie články