Preradenie na inú prácu: Kedy a ako?

Máte zdravotné problémy, ktoré vám nedovoľujú ďalej pracovať na rovnakej pozícii? Alebo si neviete rady, keď vás zamestnávateľ zrazu pridelí na inú prácu ako máte v zmluve stanovené? Aj preradenie na inú prácu má svoje podmienky a pravidlá.

Čo znamená preradenie na inú prácu?

Preradenie na inú prácu znamená, že budete pracovať na inej pracovnej pozícii alebo mieste, než ste mali dohodnuté v pracovnej zmluve. V tej je aj presne stanovená charakteristika pracovnej pozície, ktorú máte vykonávať, preto si dajte pozor aj na to, či vám zamestnávateľ neprideľuje prácu, ktorú v zmluve uvedenú nemáte.

Môže nastať situácia, kedy zamestnávateľ pre vás počas pracovnej doby nemá ďalšiu prácu. V tom prípade sa jedná o prekážky na strane zamestnávateľa a vám náleží náhrada mzdy. Nie je to dôvod k preradeniu na inú prácu.

Preradenie na inú prácu zo strany zamestnanca

Zamestnanec má len pár dôvodov, pre ktoré mu zákon umožňuje požiadať o preradenie na inú prácu. K týmto dôvodom patrí najmä zdravotný stav zamestnanca, ktorý mu naďalej nedovoľuje vykonávať dohodnutú prácu ako doteraz, ďalej ak je žena tehotná alebo je matkou do deviateho mesiaca po pôrode, preradenie je nutné podľa lekárskeho posudku, rozhodnutia súdu alebo iného orgánu. V prípade žiadosti o zmenu pracovnej pozície zo strany zamestnanca je veľmi užitočnou pomôckou žiadosť o zmenu pracovnej pozície vzor. Odporúčame sa najskôr pokúsiť dohodnúť so zamestnávateľom ústne a ak to neprinesie želaný výsledok, žiadosť o zmenu pracovnej pozície príde vhod. Túto žiadosť odporúčame napísať ako hociktorý iný úradný list, alebo písomnú žiadosť. Ak sú vaše zdravotné problémy naozaj závažné, zvážte žiadosť o priznanie invalidného dôchodku.

Aké podmienky sa pri preradení musia dodržať?

Ak ako zamestnanec žiadate o preradenie na inú prácu, mali by ste mať lekársky posudok, ktorý určuje, že prácu, ktorú vykonávate, už naďalej vykonávať nemôžete. Zväčša by vás zamestnávateľ mal preradiť na iné miesto v rámci pracovnej zmluvy, ak to ale nie je možné, môže vás po dohode preradiť aj na prácu iného druhu.

Práca, na ktorú vás preradia musí zodpovedať vášmu zdravotnému stavu a musí byť prihliadnuté na kvalifikáciu a schopnosti zamestnanca. Rovnako aj na jeho vzdelanie.

Okrem dohody, vám zamestnávateľ musí dať aj písomné oznámenie o dôvodoch preradenia. Zamestnanec naopak musí dať zamestnávateľovi žiadosť o preradenie na inú pracovnú pozíciu. Za porušenie podmienok, hrozí zamestnávateľovi pokuta až do výšky 200 000 €. Zamestnanec sa však pokuty obávať nemusí ani v prípade, že nechce vykonávať prácu, na ktorú ho preradili a nie je ani povinný takúto prácu vykonávať.

Preradenie bez vášho súhlasu?

Áno, ale len na nevyhnutný čas, napríklad pre odvrátenie katastrofy alebo mimoriadnej udalosti a zmiernenie následkov takejto udalosti. Z iných dôvodov vás bez vášho súhlasu zamestnávateľ preradiť na inú prácu nemôže.

Nesúhlasíte s preradením?

S preradením zamestnanca na inú prácu musia súhlasiť obe strany, okrem už vymedzených situácií. Dôvod preradenia je nutné prebrať a dohodnúť, ako dlho má preradenie trvať. Ak s preradením nesúhlasíte, môžete pracovný pomer ukončiť dohodou alebo výpoveďou z organizačných alebo iných dôvodov. V takom prípade máte aj nárok na odstupné.

Myslite aj na to, že ak napríklad zamestnávateľ ruší vaše pracovné miesto a nenájde vám iné vhodné miesto alebo s preradením nesúhlasíte, ale nedáte výpoveď, platí, že vám zamestnávateľ musí nájsť vhodné miesto podľa vašej pracovnej zmluvy. Ak ju nemá, nastanú prekážky na strane zamestnávateľa a vy máte za toto obdobie, kedy ste nemohli vykonávať svoju prácu, nárok na náhradu mzdy.


Chystáte sa na zmenu pracovnej pozície? V žiadosti o preradenie na inú pracovnú pozíciu nezabudnite uviesť dôvody preradenia a rovnako aj lekársky posudok. Zamestnávateľ vám musí dať písomné Oznámenie o dôvodoch preradenia. Myslite aj na to, kedy má zamestnávateľ právo vás na inú prácu preradiť a kedy môžete o preradenie žiadať sami. Na inú prácu môžete byť preradený kedykoľvek, ak s tým budete ako zamestnanec súhlasiť.

Preradenie prediskutujte spolu so zamestnávateľom a dohodnite sa aj na tom, do kedy má toto preradenie trvať.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Výpoveď z pracovného pomeru 2018 – Vzory

Rozhodli ste sa skončiť a nájsť si nové lepšie zamestnanie? Chystáte sa ukončiť zamestnanie napríklad zo zdravotných dôvodov, ale neviete si rady ako napísať výpoveď? Pomôžeme vám a poskytneme niekoľko vzorov pre rôzne druhy výpovedí.

Okamžité skončenie pracovného pomeru. Ako na to?

Našli ste si novú prácu, ale nastúpiť musíte hneď? Alebo to už jednoducho v práci neviete vydržať? Aké máte možnosti pri okamžitom skončení pracovného pomeru. A môžete vôbec podať okamžitú výpoveď? Hneď vám to povieme.

Ďalšie články