Online marketingová stratégia. Prečo ju mať?

Má vaša firma online marketingovú stratégiu? V tomto článku si vysvetlíme, čo online marketingová stratégia znamená a prečo by ste ju nemali pri svojom podnikaní vynechať.

Robiť marketing bez stratégie by bolo v dnešnej dobe nezmyselné, vzhľadom na existujúcu konkurenciu a snahu firiem čo najefektívnejšie rozmiestniť svoje náklady. Stratégia podniku udáva dlhodobé smerovanie firmy, pričom sumarizuje firemné ciele a uvádza konkrétne kroky k tomu, ako ich dosiahnuť.

Čo je marketingová stratégia

Pojem marketingová stratégia vysvetľujú rôzni autori po svojom. Známa je definícia Kotlera, ktorý marketingovú stratégiu definuje ako „...marketingovú logiku, pomocou ktorej chce podnikateľská jednotka dosiahnuť svoje marketingové ciele.“

Tvorba a sledovanie online marketingová stratégie sa dá uľahčiť pomocou koncepcií, takzvaných online marketingových modelov. Ide napríklad o model STDC alebo RACE.

Pri tvorbe marketingovej stratégie by sme si mali klásť nasledujúce otázky: aký je náš cieľový zákazník, aká hodnota mu bude poskytnutá, ako zaistíme jeho spokojnosť a ako udržíme svoju konkurencieschopnosť.

Ako si predstaviť marketingovú stratégiu

Marketingovú stratégiu si teda môžeme predstaviť ako plán hry pre podnikanie, ktorého cieľom je osloviť ľudí a premeniť ich na svojich zákazníkov.

Pri pohľade na predchádzajúce definície je viditeľná jasná prepojenosť medzi marketingovou stratégiou a podnikovou stratégiou. Každý podnik disponuje nejakou stratégiou, keďže by bez nej jeho kroky boli len počinmi bez koncepcie. Neodmysliteľnou súčasťou podnikovej stratégie je obchodná stratégia, z ktorej vychádza aj samotná marketingová stratégia. Tá by mala podnikovú alebo obchodnú stratégiu podporovať a konkretizovať.

Čo je online marketingová stratégia?

Ak hovoríme priamo o online marketingovej stratégii, máme na mysli stratégiu, ktorá na dosiahnutie vytýčených cieľov využíva internet a jeho nástroje, ako primárny prostriedok. Na otázku prečo sa vôbec online marketingovou stretégiou zaoberať sa ponúka jasná odpoveď, bez nej totiž firmy nevyužívajú príležitosti naplno, a tak prichádzajú o biznis. Nezáleží na tom, v ktorom odbore sa firma nachádza.

A čo realita? Využívajú firmy online marketingovú stratégiu?

Zvyšujúci sa počet ľudí, ktorí sa spoliehajú pri vyhľadávaní, rozhodovaní a pri samotnom nákupe cez rôzne webové trhoviská na digitálne technológie je stávkou na istotu a firmy sa musia do online prostredia adaptovať, pokiaľ chcú byť relevantní. Aj napriek tomu sa však v súčasnosti väčšina firiem vytváraním online marketingovej stratégie nezaoberá, čo potvrdzuje prieskum o využívaní online marketingovej stratégie vo firmách.

Vzhľadom na vyššie uvedené by otázka nemala znieť či firma v dnešnej dobe má online marketingovú stratégiu, ale akú má online marketingovú stratégiu. Avšak na grafe môžeme vidieť, že veľká časť firiem aj napriek výhodám existencie online marketingovej stratégie túto možnosť jednoducho nevyužíva. Ide presne o 45 % z nich. Ďalších 55 % firiem online marketingovú stratégiu má, z toho u 38 % z celkového počtu je začlenená do marketingovej stratégie firmy. Len 17 % firiem jasne definuje svoju online marketingovú stratégiu, ktorá zaujíma zvláštne postavenie.

Prečo aj napriek všetkým plusom viaceré firmy online marketingovú stratégiu nevolia?

Vytvorenie online marketingovej stratégie je pre mnohých výzvou, ktorá vyžaduje trpezlivosť, pozornosť, kreativitu a inovatívnosť.

Tak čo? Idete do toho? Marketingová stratégia sa vám určite vyplatí. Treba jej však venovať dávku času a trpezlivosti.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Finančná pomoc pre začínajúcich podnikateľov v roku 2019

Začali ste podnikať na vlastnú päsť a chcete využiť všetky dostupné možnosti, ktoré by vám pomohli vyrásť? Pripravili sme si pre vás prehľad zdrojov, odkiaľ sa dajú čerpať finančné prostriedky v roku 2019.

Priemerné mzdy na Slovensku podľa krajov

Najnovšie údaje o mzdách ukazujú na značné rozdiely v platoch medzi rôznymi slovenskými regiónmi. Chcete zistiť ako je na tom práve váš kraj? Všetky informácie o priemernej mzde na Slovensku nájdete nižšie.

Živnostníci. Aké sú odvody?

Premýšľate nad založením živnosti ale strašia vás odvody? V tomto článku ponúkame prehľad výšky zdravotných a sociálnych odvodov a prehľad výnimiek pre začínajúcich podnikateľov.

Ďalšie články