Pozastavenie živnosti: aké sú podmienky?

Prajete si prerušiť svoje podnikanie na určitý čas? Prezradíme vám za akých podmienok môžete tak učiniť.

Živnostníci sa líšia od nás bežných smrteľníkov, napríklad aj v podnikateľských povinnostiach. Živnostenský list je pomerne jednoduché získať. Na podnikanie na základe voľnej živnosti stačí splniť niekoľko všeobecných podmienok a povolenie je vaše. Zrušenie živnosti je už však zložitejšie a riadi sa určitými podmienkami. Pokiaľ však chcete svoju živnosť len prerušiť, a nie úplne ukončiť, jedná sa o špecifický prípad. Čo na to potrebujete?

Pozastavenie živnosti 2020

Prevádzkovanú živnosť je možné kedykoľvek ukončiť a to bez udania dôvodu. Medzi dôvody na pozastavenie činnosti patrí napríklad sezónny charakter podnikania, viazaný na určité ročné obdobie alebo situácie. Vysoké sociálne a zdravotné odvody môžu byť taktiež dôvodom, kedy živnostník sa rozhodne prerušiť svoje podnikanie.

Pozastavenie živnosti je potrebné dobre zvážiť. Najmenej 6 mesiacov po prerušení živnosti nebudete môcť v danom obore podnikať.

Zákonom stanovená doba prerušenia živnosti

Ak si prajete svoje podnikanie prerušiť, pri zadávaní tohto požiadavku musíte uviesť aj čas, na ktorý podnikanie prerušujete. Túto dobu je potom možné dodatočne meniť, no nikdy nesmie prekročiť stanovené minimum a maximum. Zákonom stanovená minimálna lehota na prerušenie živnosti je 6 mesiacov. Maximálny čas, na ktorý môžete živnosť prerušiť je potom 36 mesiacov, čiže celé 3 roky.

Postup pozastavenia živnosti

Pri podávaní žiadosti o pozastavenie činnosti sa chodeniu po úradoch nevyhnete. Ak však ste podnikateľ, určite máte veľa skúseností so slovenskými úradmi. Ako prvé oznámite pozastavenie činnosti príslušnému okresnému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. Prerušenie živnosti sa realizuje prostredníctvom formuláru. Na tomto formulári sú osobné identifikačné údaje živnostníka, zdravotná poisťovňa a číslo živnostenského oprávnenia, podobne ako deň vydania a okresný úrad vydania.

Pre úplné prerušenie živnosti je potrebné uviesť, že si prajete živnosť prerušiť vo všetkých predmetoch podnikania.

Povinnosti a poplatky pri pozastavení živnosti

Správny poplatok za prerušenie živnosti je pri osobnom oznámení na živnostenskom úrade štyri eurá a pri elektronickom oznámení dve eurá. Rovnaká výška správneho poplatku je určená aj pre oznámenie zmeny doby prerušenia živnosti. O prerušení živnosti vám bude živnostenským úradom vydané potvrdenie, ktorým túto skutočnosť preukazujete iným inštitúciám. Prerušenie živnosti je potrebné oznámiť daňovému úradu a sociálnej poisťovni do 30 dní. Zdravotnej poisťovni musíte oznámiť prerušenie živnosti už do 8 pracovných dní.

Zdravotné a sociálne odvody pri pozastavení činnosti

Živnostníci musia platiť živnostenské odvody. Pozastavenie živnosti vo všetkých predmetoch podnikania má vplyv na zdravotné i sociálne poistenie. Živnostník, ktorý si úplne pozastavil svoju podnikateľskú činnosť, prestáva byť podnikateľom a aj samostatne zárobkovo činnou osobou. To znamená, že živnostník počas doby pozastavenia živnosti nemusí platiť zdravotné odvody.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako si hľadať prácu?

Ste absolvent a hľadáte uplatnenie? Alebo vás už vaša práca nebaví? Chcete zmenu? Alebo sa vám jednoducho nedarí získať prácu? Možno robíte niečo zle. Prezradíme vám, ako si nájsť prácu. Čítajte ďalej.

Práca na dohodu. Čo potrebujete vedieť?

Pracujete na dohodu? Ale na akú? Druhov dohôd je toľko, že sa v tom niekedy nedá vyznať. Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, brigádnické dohody. Ale viete aký je medzi nimi rozdiel? Ak to chcete vedieť, tak čítajte ďalej.

Rekvalifikačný kurz. Kedy vám ho preplatí Úrad práce?

Ste nezamestnaný? A chceli by ste si zvýšiť svoju kvalifikáciu? Alebo získať znalosti z iného oboru? Skúsiť to môžete cez rekvalifikačné kurzy. V mnohých prípadoch vám ich úrad práce preplatí.

Ďalšie články