Výpoveď kvôli nadbytočnosti. Ako sa brániť?

Výpoveď pre nadbytočnosť patrí medzi časté dôvody, ktoré zamestnávatelia uvádzajú, keď prepúšťajú svojich zamestnancov. Občas však môže byť nadbytočnosť len zámienkou. Dá sa proti výpovedi kvôli nadbytočnosti brániť?

Aké dôvody môžu vyústiť do výpovede pre nadbytočnosť?

Výpoveď a s ňou spojené náležitosti sú definované pre zamestnanca aj zamestnávateľa v zákonníku práce. Zamestnávateľ pri prepúšťaní musí vždy písomnou formou uviesť, aký je dôvod výpovede. Môže to ale byť len jeden z dôvodov stanovených zákonom. Jednou z možností je aj výpoveď pre nadbytočnosť. Prakticky sa jedná napríklad o prepustenie kvôli organizačným zmenám, zmenám úloh na danej pracovnej pozícií alebo zmenám technického vybavenia.

Zamestnanec má z hľadiska podania výpovede výraznejšiu voľnosť v porovnaní so zamestnávateľom. Podľa zákona zamestnanec pri svojom odchode nemusí uviesť dôvod, prečo sa takto rozhodol. Na druhej strane treba počítať s dopadmi, ktoré so sebou nesie podanie výpovede. Napríklad, ak šéf s odchodom zamestnanca nesúhlasí.

Výpoveď kvôli nadbytočnosti zákon interpretuje pomerne zoširoka. Zamestnávateľ tak môže výpoveď pre nadbytočnosť dať len naoko a skutočnú príčinu sa zamestnanec nemusí nikdy dozvedieť. V takomto prípade sa jedná o výpoveď neplatnú a je možné získať odškodnenie. Samozrejme, len za určitých podmienok.

Kedy je výpoveď pre nadbytočnosť platná?

Výpoveď nadobúda svoju platnosť ihneď po obdržaní zamestnancom písomne, do vlastných rúk a s odôvodnením. To musí jasne špecifikovať, prečo ste boli prepustený. Predtým, ako dostanete výpoveď, musí dôjsť k rozhodnutiu o zmene organizácie spoločnosti zo strany vedenia.

Reštrukturalizácia firmy, alebo prípadne iné zmeny, musia byť skutočné a nadbytočnosť zamestnanca z nich musí logicky vyplývať. V opačnom prípade sa jedná o výpoveď neplatnú a existuje teda možnosť obrátiť sa na súd.

Čím vyššie postavenie prepustená osoba zaujíma, tým ťažšie je preukázať neoprávnenú výpoveď. Všeobecne totiž platí, že radový zamestnanec je chránený viac ako ten vyššie postavený.

Ako sa proti výpovedi kvôli nadbytočnosti brániť?

Na začiatok treba uviesť, že boj s nadriadenými nebude jednoduchý, keďže podnikli viaceré kroky, aby vás mohli prepustiť. Ak ste sa ale v tejto situácii ocitli, začnite s tým, že si zistíte, či dôvod výpovede spĺňa zákonom dané podmienky. Nie je ich totiž najmenej. Ak teda nejaký z aspektov výpovede chýba, je možné získať spomínané odstupné zažalovaním zamestnávateľa za neplatnú výpoveď.

Odstupné a výpovedná lehota

Ak ste boli prepustený pre nadbytočnosť, musí vás spoločnosť, v ktorej pracujete, zamestnávať ešte minimálne dva mesiace, pričom výpovedná doba beží od prvého dňa budúceho mesiaca, ktorý nasleduje po dátume výpovede. Konkrétne podmienky, ktoré pre vás platia, sú ale presne vymedzené vo vašej pracovnej zmluve. Preto je dobré si ju pred podpisom pozorne prečítať, aby ste neboli neskôr prekvapený.

Po prepustení kvôli nadbytočnosti máte nárok na odstupné. Výška samotného odstupného závisí od toho, ako dlho ste v danej spoločnosti pracovali. Ak ste vo firme zotrvali menej ako jeden rok, môžete si nárokovať odstupné vo výške jedného platu. Ak ste pracovali vo firme do dvoch rokov, máte nárok na odstupné vo výške dvoch platov a do troch rokov vo výške troch platov.

Nadbytočnosť ako zámienka

Nadbytočnosť sa veľmi často uvádza ako dôvod pre výpoveď. Niekedy je však skôr výhovorkou a pravý dôvod výpovede si nechajú zamestnávatelia pre seba. Získať odškodné je ale pomerne komplikovaný proces, keďže je potrebné preukázať, že výpoveď pre nadbytočnosť dostal zamestnanec len naoko. Zamestnanec má možnosť z tohto dôvodu podať žalobu na zamestnávateľa do dvoch mesiacov od doby, kedy došlo k ukončeniu pracovného pomeru.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

V čom začať podnikať? Tipy, kde sa to vyplatí

Chceli by ste byť pánom svojho času? Už vás nebaví neustála rutina v práci, ranné vstávanie a neskorý návrat domov? Skúste podnikať. V čom? Prinášame pár nápadov, v čom sa dnes vyplatí začať podnikanie.

Odchodné a čo o ňom potrebujete vedieť?

Skončili ste pracovný pomer? Za určitých podmienok máte nárok na odchodné. Ktoré to sú? A aká je výška odchodného? Čo všetko potrebujete? Odpovedi nájdete v tomto článku.

Cvičiť môžete aj v práci

Máte sedavé zamestnanie? Určite poznáte bolesť chrbta alebo presedenie. Jednoducho, sedieť celý deň nie je práve ideálne. Zaťažujeme chrbticu, nohy aj oči. My vám ale povieme ako sa uvoľniť a zacvičiť si aj v práci.

Ďalšie články