Rozhovor: Ako prebieha recruitment v COOP Jednote?

Lucia Špinerová, Personálna manažérka COOP Jednota Slovensko, nám zodpovedala niekoľko otázok, vďaka ktorým zistíte, čo od pohovoru v tomto úspešnom reťazci môžete čakať.

Kedy si pri pohovore poviete: „Áno, presne Vás sme hľadali!”?

Na ľudí sa „pozeráme“ komplexne. Svoju váhu má, dá sa povedať, každý moment počas pohovoru. Všímame si, či je človek vhodne a primerane oblečený, upravený, ako podal ruku pri predstavovaní, či je schopný počas rozhovoru udržiavať očný kontakt, ako sa vyjadruje a ešte zopár ďalších vecí.

Najviac však zaváži, keď je z jeho prejavu evidentné, že chce prácu robiť preto, že ho baví, že sa v nej vidí nielen na pár mesiacov, ale na niekoľko rokov. Za čerešničku na torte považujeme, ak máme tú česť mať na pohovore osobnosť so silnou integritou, stotožnenú s tým, o akú prácu sa uchádza a schopnú porozumieť našej firemnej kultúre a hodnotám.

Máte zoznam otázok, pri ktorých sa zvyknú uchádzačom zapotiť dlane?

Záludné otázky ľuďom, ktorí chcú u nás pracovať, nekladieme. Otvorene komunikujeme a to isté očakávame aj od nich. Je pre nás podstatné, aby sme sa stretli vo vzájomných očakávaniach a možnostiach, pretože takýto súlad je predpokladom dlhodobých pracovných vzťahov, ktoré preferujeme a budujeme. Pýtame sa priamo na všetko, čo nás zaujíma. V kompetenciách, ktoré sú pre obsadzovanú pracovnú pozíciu kľúčové, ideme v otázkach do detailov. Samozrejme dodržiavame príslušné ustanovenia Zákonníka práce.

Je pre nás podstatné, aby sme sa s uchádzačmi stretli vo vzájomných očakávaniach a možnostiach, pretože takýto súlad je predpokladom dlhodobých pracovných vzťahov, ktoré preferujeme.

Ktorá vlastnosť uchádzača vo Vás dokáže počas pohovoru zanechať dojem?

V prvom rade si nesmierne ceníme, keď k nám prichádzajú ľudia, ktorých baví práca v obchode. Sme radi, keď si dajú tú námahu, aby si naštudovali informácie o našej firme a poznajú rozhodne viac ako iba odvetvie, v ktorom pôsobíme. Vážime si, keď dokážu pragmaticky a realisticky pomenovať svoje individuálne dôvody, pre ktoré sa uchádzajú o prácu u nás, prečo chcú zmeniť zamestnanie. Nemajú tendenciu učebnicovo reagovať na položené otázky.

Vážime si, keď kandidáti dokážu pragmaticky a realisticky pomenovať svoje individuálne dôvody, pre ktoré sa uchádzajú o prácu u nás v COOP Jednote.

Pri diskusii o ich pracovných skúsenostiach sú si vedomí svojich silných stránok, avšak nemajú potrebu preháňať alebo naopak vykazovať falošnú skromnosť. Vedia pomenovať svoje očakávania a diskutovať o nich.

Aké metódy pri výbere kandidátov do COOP Jednoty prevažujú?

Pri výbere kandidátov používame spektrum metód v závislosti od toho, akú pracovnú pozíciu obsadzujeme. Prevažujú štandardné viackolové výberové pohovory, v rámci ktorých podľa potreby overujeme potenciál a osobnosť uchádzača pomocou štandardizovaných metodík a taktiež požadovanú odbornosť prostredníctvom testov. Do výberových konaní aktívne zapájame potenciálnych nadriadených, prípadne špecialistov.

Využívame aj tzv. hodnotiace centrá a pri stredných a top manažérskych pracovných pozíciách siahame aj po priamom oslovení konkrétneho kandidáta alebo kandidátov z inej spoločnosti. Vybraným kandidátom po nástupe do firmy poskytneme profesionálnu aj ľudskú podporu nielen v rámci adaptačného procesu.

Čo si na kandidátoch najviac ceníte?

Máme skúsenosť, že na výberových konaniach sa uchádzači tak trochu štylizujú. Prevažne sa snažia perfektne odprezentovať a predať. Je na škodu veci, ak je to na úkor toho, že sa stráca ich vlastná prirodzenosť. To, čo si ceníme u uchádzačov o zamestnanie je autentickosť. Hľadáme ju tak u ľudí, ktorí sa uchádzajú o prácu predavačky, vedúcej predajne, ako aj o vyššie manažérske pozície.

To, čo si ceníme u uchádzačov o zamestnanie je autentickosť.

Takýto ľudia sú sami sebou, majú dostatok sebadôvery a zároveň sebauvedomenia, sú pevne zakotvení v realite, jednoducho dokážu robiť čo hovoria, vedia prevziať zodpovednosť a priamočiaro hovoriť čo si myslia. Pravdou je, že sa hľadajú nesmierne ťažko.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Aké sú vaše slabé stránky?

Prišli ste na pohovor a zrazu na vás vybalia otázku o vašich slabých stránkach? Žiadny strach. Táto otázka je celkom bežná. Pripravte sa na otázku o vašich slabých stránkach na pohovore.

Soft skills: Zaboduj s nimi na pohovore

Hľadáte prácu, ale nedarí sa vám? Dostali ste sa na pohovor, ale aj tak vás nezobrali? Príčin môže byť niekoľko. Od zle napísaného životopisu až po vaše vystupovanie. Nezabudli ste na niečo? Čo tak ukázať vaše „jemné“ zručnosti?

Prišli ste o prácu? Udržte si pracovné návyky

Prišli ste o prácu a neviete, čo teraz? Každá strata práce je stresujúca a aby ste sa znova dostali do pracovného kolobehu, musíte urobiť niekoľko krokov. Aké to sú? To vám hneď povieme.

Ďalšie články