Výpočet priemeru známok - vážený priemer známok

Býva pravidlom, že žiaci a študenti si odkladajú zlepšovanie známok až na koniec školského roka. Prvé dni a týždne v škole však uplynú ako voda, a potom posledné dni do konca školského roka tiež.

Občas sa stáva, že sa polročné vysvedčenie výrazne líši od záverečného. Dobré známky pozitívne vplývajú na sebavedomie žiaka. Na zistenie, ako sa deťom v škole priebežne darí, stačí urobiť výpočet priemeru známok, alebo skúsiť vypočítať vážený priemer známok pomocou kalkulačky.

Vážený priemer známok na strednú školu nie je jediné využitie priemeru v živote. Výpočet priemeru sa dá skvelo využiť aj v iných oblastiach. Vedieť, ako vypočítať priemer, sa môže hodiť pri zisťovaní priemerného platu na Slovensku i v iných krajinách EÚ i mimo EÚ. Znalosť priemerných platov je vhodná na porovnanie pracovných príležitostí. Je dobré vedieť, ktoré povolania sú najviach oceňované zo strany zamestnávateľov.

Podnikateľ bude chcieť poznať svoj priemerný zisk. Výpočet priemeru sa dá využiť pri zisťovaní priemernej spotreby pohonných látok, alebo pri mesačných nákladoch (na nájom, energie, splátku pôžičky u nebankovej spoločnosti a pod.).

Čo je to priemer?

Priemer je jednoducho štatistická veličina, ktorá definuje a zobrazuje strednú hodnotu zo všetkých nameraných hodnôt. Priemer nie je len jeden, existuje viac druhov priemerov. Napríklad skutočný priemer, aritmetický priemer, geometrický, uhlový priemer, zdanlivý a vážený priemer.

Aritmetický priemer je asi najviac známy. Už len preto, že sa využíva na výpočet priemeru známok. Je to súčet všetkých meraných hodnôt, vydelený počtom týchto hodnôt. Geometrický priemer sa počíta ako spoločný súčin a pri jeho výpočte potrebujeme iba kladné čísla.

Uhlový priemer sa používa v astronómii na meranie uhla pozorovateľom medzi krajnými bodmi objektu (vesmírneho alebo hviezdneho telesa). Zdanlivý priemer a uhlová veľkosť sú len iné termíny pre uhlový priemer.

Výpočet priemeru sa využíva v mnohých oblastiach, najviac ho však uplatnia žiaci v školách a aj ich rodičia, napríklad pre zistenie priemeru známok na strednú školu. Výpočet priemeru známok patrí medzi časté aktivity študentov a ich rodičov, ktorí chcú vedieť, ako sa ich ratolestiam darí. Jednoduché zistenie výsledku váženého priemeru zistíte a vypočítate pomocou kalkulačky.

Kde sa využíva výpočet priemeru

Základnými priemermi sú aritmetický priemer a vážený priemer. Ako sme už spomínali, aritmetický priemer je súčet všetkých nameraných hodnôt a následné delenie získaného výsledku počtom týchto hodnôt. Vďaka jednoduchým výpočtom priemeru si ľahko spočítame priemerný zisk, priemerný plat (ľudí zaujíma predovšetkým "priemerný plat Slovenko"), priemerný výnos, ktorý prináša sporiaci účet, alebo priemerný náklad na splatenie pôžičiek u nebankovej spoločnosti.

Je dobré vedieť, ako sa priemer počíta. Pokiaľ je pri aritmetickom priemere veľký počet meraných hodnôt a nechce sa nám počítať z hlavy, pomôže nám s výpočtom kalkulačka online a poslúži nám aj ako kalkulačka priemeru známok.

Výpočet priemeru známok pomocou aritmetického priemeru

Väčšina ľudí považuje za najjednoduchší aritmetický priemer. Rovnako ako výpočet percent a iné primárne matematické úkony, princíp takéhoto výpočtu sa vyučuje už na základných školách. Ako sa počíta priemer na "školské účely"? Opäť si môžeme zopakovať, že aritmetický priemer je súčet niekoľkých hodnôt, ktorý je následne vydelený počtom týchto hodnôt.

Aritmetický priemer však počíta s tým, že všetky zadané hodnoty majú rovnakú váhu. Pokiaľ to tak nie je a známky sú rôznej váhy, je potrebné vedieť, ako vypočítať priemer známok za týchto okolností. V takom prípade sa použije vážený priemer. Aritmetický priemer sa dá využiť aj pri podnikaní na výpočet priemerného zisku alebo výnosu.

Výpočet priemeru ocenia tiež zamestnanci, ktorí môžu vďaka nemu porovnať priemerné platy na Slovensku i v zahraničí. Rovnako výpočet poslúži tým, ktorí si vybavujú nebankové pôžičky na obstaranie majetku a chcú poznať priemerné náklady, spojené s úvermi. Výpočet priemeru má široké využitie, podobne ako výpočet percent. Spôsob, ako vypocitat percenta, rovnako tak aj výpočet priemeru sa dá zistiť pomocou internetových nástrojov. Je to všeobecná kalkulačka online alebo tiež kalkulačka známok, známa aj pod názvom známková kalkulačka.

Hand

Ako zistiť priemery známok pomocou aritmetického priemeru?

Ako vypočítať priemer známok je jednoduché. Pokiaľ má žiak/žiačka známky 1,2,1,1,3,2 a všetky známky majú rovnakú váhu, stačí ich sčítať a vydeliť ich počtom nasledovne:

Sčítánie známok: 1 + 2 + 1 + 1 + 3 + 2 = 10

Delenie známok: 10 : 6 = 1,67 po zaokrúhlení na dve destinné miesta. Výsledok učenia niekoľkých mesiacov by mal byť chválitebný. Žiakovi alebo žiačke vychádza na vysvedčení lepšia dvojka.

Ako vypočítať priemer známok: Vážený priemer známok

Všeobecne je pre študentov dobré neriešiť priemer známok na poslednú chvíľu. Je jasné, že žiak prvý deň v škole žiadne známky nemá, ale na konci školského roka sa priemer známok zlepšuje už len ťažko. Ako vypočítať priemer známok? Z matematického hľadiska sa vážený priemer známok počíta, pokiaľ majú známky odlišnú dôležitosť.

Váha známky, teda jej dôležitosť, je priradená ku každej jednotlivej známke, ktorej prináleží. Zjednodušene sa dá povedať, že pokiaľ má známka z nejakého predmetu váhu "5", je to rovnaké, ako by žiak túto známku dostal päťkrát.

Ak majú všetky známky rovnaké hodnoty, vyjde výpočet priemeru známok rovnako, či sa použije aritmetický priemer alebo vážený priemer známok. Vážený priemer možno chápať tiež ako konkrétnejší aritmetický priemer. Výsledkom môže byť okrem priemeru školských známok napríklad výhodnosť stávky, kde sú váhy pravdepodobnosti výhry a prehry.

Ako sa počíta priemer známok s odlišnou váhou

Výpočet priemeru známok s odlišnou váhou je o niečo zdĺhavejší. Pre správny postup najskôr vynásobíme každú známku jej váhou. Súčet všetkých známok sa vydelí celkovým počtom váh. Pre jasnejšie pochopenie, ako sa počíta priemer známok, je tu príklad pre vážený priemer známok:

  • 1 s váhou 3
  • 2 s váhou 4
  • 3 s váhou 5

Pri výpočte priemeru známok s odlišnými váhami (váženého priemeru známok) je prvým krokom vynásobenie známky jej vlastnou váhou. To znamená:

  • 1 s váhou 3 (1 × 3 = 3)
  • 2 s váhou 4 (2 × 4 = 8)
  • 3 s váhou 5 (3 × 5 = 15)

Spočítaním získame výsledok 26. Následne musíme získať aj súčet hodnôt jednotlivých váh. To sa prevedie sčítaním 3 + 4 + 5 = 12.

Posledným krokom je vydeliť 26 číslom 12. V tomto príklade je vážený priemer známok 2,16.

Kalkulačka známok online a aplikácia na priemery známok

Väčšina slovenských škôl, či už základných alebo stredných, odovzdáva známky svojim študentom prostredníctvom webových aplikácií. Študenti dostanú prvý školský deň prístupové údaje, aby sa mohli prihlásiť do aplikácie. Študenti majú možnosť dopredu poznať potenciálnu známku, ktorú dostanú na vysvedčení.

Väčšina študentov si pred testom, ktorý by mal rozhodnúť o ich konečnej známke, spočíta obe možnosti. To znamená, aká známka im bude vychádzať v prípade, že z daného testu dostanú pätorku a o koľko by sa mohla známka zlepšiť, keby dostali jednotku. Táto funkcia sa nazýva predvídač.

V prípade, že vaša škola neposkytuje známky prostredníctvom aplikácie, na internete existujú nástroje ako kalkulačka online a kalkulačka priemeru známok na rovnakom princípe, ako pracuje predvídač. Jednoducho stačí zapísať do kalkulačky známku s jej váhou. Kalkulačka známok automaticky vypočíta výsledok.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako v kancelárii podporiť tímového ducha?

Návrat do kancelárií je pre mnohých ťažký. Najmä pre nových zamestnancov, ktorí nemali príležitosť sa s kolegami spoznať bližšie. Ale aj tí, čo už vo firme pracujú dlhšie potrebujú trochu nakopnúť. Ako v kancelárii podporíte tímového ducha?

Sociálne poistenie v roku 2018

Rovnako ako u zdravotného poistenia alebo minimálnej mzdy sa mení aj výška sociálneho poistenia. Koho sa zmeny dotknú? A koľko teda budeme na sociálne odvádzať? Pozrite si aké sú odvody za sociálne poistenie.

Výpoveď a ako na ňu

Už vás to v práci nebaví? Cítite, že sa už nikam nepohnete? Alebo už neviete vystáť svojho šéfa či kolegov? Možno jednoducho potrebujete zmenu. Ak už sa v práci necítite dobre alebo chcete skúsiť niečo nové, je čas to skončiť.

Ďalšie články