Evidencia na úrade práce v roku 2023

Viete, ako sa zaevidovať na úrad práce? A aké dokumenty k tomu potrebujete? Na úrade práce by ste sa mali zaevidovať, keď ste bez práce alebo ste absolventom. Nemáte na to však veľa času a treba konať rýchlo.

Na začiatok je dôležité zdôrazniť, že evidencia na úrade práce je dobrovoľná. Je ale veľmi výhodné sa na úrad práce sociálnych vecí a rodiny prihlásiť, pretože z toho plynú určité benefity ako napríklad to, že nebudete musieť sám platiť sociálne a zdravotné poistenie. To za vás bude platiť štát. Na druhú stranu treba však poznamenať, že evidencia na úrade práce so sebou nesie aj menšie povinnosti, ktoré je potrebné splniť.

Ako sa zaevidovať na úrade práce?

Podali ste výpoveď dohodou, nemáte nárok na podporu v nezamestnanosti a ani nárok na odstupné a zostali ste nezamestnaný? Hľadáte nové voľné pracovné miesta? Ukončili ste práve vysokú školu a ako absolvent ste si ešte nenašli prácu? V tom prípade je pre vás dôležité vedieť, ako sa zaevidovať na úrade práce. Už sme hovorili, že evidencia na úrade práce je dobrovoľná, rozhodnutie, či tak urobíte, je teda čisto na vás.

Ak sa nechcete stať samoplatiteľom, mali by ste sa na úrade práce stihnúť zaregistrovať do 7 dní po ukončení pracovného pomeru, alebo po ukončení štúdia. Do evidencie budete zaradení dňom nasledujúcim po dni ukončenia zamestnania alebo štúdia.

Úrad práce – evidencia na úrade práce

Ak zvažujete prihlásenie na úrad práce, či žiadosť o evidenciu na úrade práce, nemusíte zadávať to vyhľadávača odkazy ako "úrad práce evidencia nezamestnaných". Stačí si akurát pozrieť hodnotenia daného úradu, nezabudnúť odoslať poštou alebo mailom kópiu dokladu o ukončení pracovného pomeru, respektíve kópiu zápočtového listu a samozrejme kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čiže vysvedčenie. Prihlásenie na úrade práce môžete samozrejme vybaviť aj osobne.

Občiansky preukaz nie je potrebný, pretože pri vypisovaní žiadosti uvediete všetky potrebné údaje. V prípade, že ste absolventom školy, je potrebné potvrdenie o ukončení štúdia a rovnako aj kópia vysvedčenia alebo diplomu.

Kedy sa dozviete, či vám žiadosť o evidenciu na úrade práce schválili?

Po vybavení nutnej administratívy si musíte ešte pár dní počkať na vyhodnotenia úradníkov. Ak po napr. po výpovedi dohodou nemáte nárok na odstupné a dostali ste odmietavú odpoveď je možné, že ste zamestnanec alebo ste v inom pracovnoprávnom vzťahu, vykonávate zárobkovú činnosť u nás či v EÚ. Rovnako pre registrácia na úrade práce nebude možná, ak ste študent alebo sa sústavne pripravujete na povolanie, ste dočasne práceneschopný alebo máte nárok na materskú, starobný dôchodok či ste nepredložili doklady potrebné k evidencii.

Nárok na podporu v nezamestnanosti

Pri podávaní žiadosti dostanete tiež informácie o tom, či a kedy môžete získať nárok na dávku v nezamestnanosti. Podpora v nezamestnanosti a jej vyplácanie je v kompetencii Sociálnej poisťovne, z toho vyplýva, že všetky potrebné doklady predkladáte práve tam. Výška podpory v nezamestnanosti je 50 % hrubej mzdy a vymeriavacieho základu za posledné dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o prácu.

Pre získanie nároku na podporu v nezamestnanosti musíte spĺňať podmienku, ktorá hovorí, že musíte byť poistený v nezamestnanosti aspoň 730 dní z posledných 4 rokov.

Aké povinnosti musíte splniť pre úrad práce sociálnych vecí a rodiny?

Žiadosť o prihlásene na úrad práce a jej zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nesporne spája aj s povinnosťami, ktoré je potrebné dodržiavať, ak nechcete byť z evidencie vyradený. Ak sa u vás niečo zmení a prejavia sa nejaké vaše slabé stránky, napríklad ste chorý alebo sa sťahujete, tak každú zmenu ste povinný oznámiť úradu práce do 8 kalendárnych dní.

Aj popri evidencii cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny môžete pracovať, podmienky práce nezamestnaných sú však rozdielne.

Ak ste zostali bez práce a hľadáte voľné pracovné miesta, nezabudnite si prezrieť hodnotenia a taktiež nezabúdajte najmä na lehotu 7 dní, ktoré máte na prihlásenie na úrad práce. Inak si tieto dni od výpovede dohodou, či iného typu ukončenia pracovného pomeru a evidencii na úrade po uplynutí lehoty, doplatíte za zdravotné poistenie sami. Ak si hľadáte prácu, pozrite si ponuku práce u nás a veríme, že medzi nimi nájdete to, čo hľadáte.

Ak vás zaujíma, čo robiť pri strate dokladov, určite si nezabudnite prečítať náš článok, ktorý slúži ako praktický návod pre každého kto nevie čo robiť pri strate vodičáku.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Som nezamestnaný. Dostanem podporu?

Či už ste sa tak rozhodli dobrovoľne a dali výpoveď, firma hromadne prepúšťala alebo ste mali k odchodu iné dôvody, stali ste sa nezamestnaným. Vtedy môžete využi't svoj nárok na podporu v nezamestnanosti.

Vyradenie z evidencie uchádzačov o prácu: Kedy, ako, prečo?

Viete kedy a prečo vás môžu vyradiť z evidencie úradu práce? A ako o vyradenie požiadať? Pozor by ste si mali dať najmä na situácie, kedy vás vyradia pre porušenie pravidiel. Odísť však môžete aj dobrovoľne. Kedy budete vyradený z evidencie?

Ste evidovaný na úrade práce? Možnosti práce nezamestnaných sa zmenili

Nikoho nepoteší situácia, keď sa ocitne bez práce. V takom prípade sa najčastejšie eviduje na úrade práce, a aby mal aspoň nejaké euro naviac, chce popri evidencii na úrade práce pracovať. Ale môže, ak je evidovaný na úrade práce zároveň pracovať?

Ďalšie články