Zamestnávateľ a jeho povinnosti v oblasti BOZP

BOZP je neodmysliteľnou súčasťou každej práce. A musí sa dodržiavať nielen zamestnancom, ale aj zamestnávateľom. Čo je základnou úlohou BOZP? Najmä ochrana zdravia a života zamestnancov.

Povinností, ktoré musí zamestnávateľ plniť je naozaj veľa. A jednou z najdôležitejších povinností, ktoré na bedrách nesie zamestnávateľ je BOZP, teda bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. A práve táto povinnosť sa skladá z množstva menších častí, ktoré je nutné plniť a nemalo by sa na ne nikdy zabúdať.

Čo je to BOZP?

BOZP – skratka pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, je balík niekoľkých zásad a opatrení, ktoré sa v práci musia dodržiavať. Vďaka opatreniam BOZP môžete dosiahnuť pracovných podmienok, ktoré minimalizujú alebo úplne eliminujú nebezpečné a škodlivé faktory, ktoré vplývajú na pracovné prostredie alebo pracovný proces.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa v BOZP?

Povinností má zamestnávateľ pri ochrane zamestnancov a udržaní ich bezpečnosti naozaj veľa. K tým všeobecným povinnostiam patria najmä všeobecné zásady prevencie. Tými sa rozumie najmä to, aby zamestnávateľ vylúčil nebezpečenstvo a jeho riziká, aby vedel posúdiť riziká, ktoré vylúčiť nemôže, ale tiež by mal vykonávať opatrenia, ktoré odstránia nebezpečenstvo v mieste ich vzniku alebo dať prednosť kolektívnej ochrane pred ochranou jednotlivca.

Samozrejmosťou je aj prispôsobenie práce schopnostiam a zdravotnému stavu zamestnanca. V prípade zmeny napríklad zdravotného stavu zamestnanca, môže dôjsť aj k preradeniu na inú prácu. Konkrétne povinnosti uvádza aj zákon o BOZP.

Neberte však všeobecné povinnosti na ľahkú váhu, aj ony totiž majú veľký význam. Patrí sem najmä zlepšovanie pracovných podmienok a prispôsobenie sa zamestnancom, ako aj zabezpečovanie pracovísk tak, aby boli bezpečné a aby žiadne chemické, biologické alebo fyzikálne faktory neohrozovali zamestnancov na živote, a rovnako tiež zaisťovanie nebezpečenstva a hrozieb a ich odstraňovanie.

Zamestnávateľ by mal v rámci BOZP určiť aj správne pracovné postupy ako aj písomne spracovať postupy a politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Predpisy sú tiež súčasťou BOZP

Možno ste už počuli, ako sa niekto vo vašom okolí, alebo možno aj vy sami, sťažuje na neskutočné množstvo predpisov, ktoré musí v práci dodržiavať. Bohužiaľ, s tým sa nedá nič robiť a je potrebné si uvedomiť, že aj predpisy hrajú významnú úlohu v bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov. Preto sa musia dodržiavať.

Takéto predpisy vydáva zamestnávateľ. Rovnako tiež môže spracovať zoznam prác, ktoré bude zakázané vykonávať mladistvými alebo prípadne spísať zoznam prác, ktoré predstavujú riziko pre tehotné ženy.

Nemyslite si však, že zamestnávateľ si urobí len svoju administratívnu robotu a popíše všetky potrebné opatrenia a zoznamy. Povinnosť dodržiavať predpisy má aj on. Tiež musí uchovávať dokumentáciu a rôzne záznamy, ktoré s BOZP súvisia. K jeho povinnostiam tiež patrí to, aby zamestnancov priradil na správnu prácu podľa ich skúseností, vlastností a stavu aj veku či kvalifikácie. Sám musí posúdiť všetky potrebné faktory a fyzické schopnosti.

Zamestnávateľ môže zamestnancom zabezpečiť aj vstupnú prehliadku do zamestnania a má povinnosť vykonávať preventívne prehliadky a dohľad.

A čo ďalšie patrí k povinnostiam zamestnávateľa v rámci BOZP?

Možno ste si to nemysleli, ale aj pracovné prestávky sú jednou z povinností BOZP. Najmä vo výrobných podnikoch, kde sa často pracuje minimálne na dve zmeny alebo je zavedený 12 hodinový pracovný čas, by mali byť prestávky aspoň dve, a to jedna dlhšia v trvaní 30 minút a jedna kratšia.

Zamestnávateľ je tiež povinný zabezpečiť pravidelný pitný režim a oddych v trvaní minimálne 8 hodín medzi prácou.

Odmeny a zvýšenie pracovného výkonu?

Odmeny sú skvelá vec a jeden z najlepších motivátorov. Často však, aby sme odmenu získali, zvýšime svoje pracovné tempo alebo výkon. Ciele, ktoré môže zamestnávateľ nastaviť tak, že ovplyvnia výkon zamestnancov, by v rámci BOZP mali byť stanovené s rozumom, inak hrozí výrazné zvýšenie nebezpečenstva a ohrozenia.

Ak po nás zamestnávateľ chce vyšší výkon, môžeme síce získať odmenu, ale pri práci môžeme na úkor vyššieho výkonu byť menej pozorný a kvalita našej práce klesne.


BOZP, teda bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, by sme určite nemali podceňovať, či už sme zamestnanci alebo zamestnávatelia. Zdravie máme len jedno a bola by škoda si ho zničiť v práci. Dnes už sa doba posunula výrazne dopredu a my máme možnosti nielen na to, aby sme svoje zdravie a zdravie svojich zamestnancov vedeli ochrániť, ale aj na to, aby sme im dokázali v práci zabezpečiť také podmienky, ktoré prispievajú k zvýšenej bezpečnosti.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Kamery na pracovisku. Má na to zamestnávateľ právo?

Kontrolovať vás môže zamestnávateľ aj pomocou kamerového systému. Nie však vždy. Kedy a ako môže zamestnávateľ používať kamery? Povieme vám to.

Máte v kancelárii zimu? Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Posledné roky sa naše podnebné pásmo trochu mení. V lete máme až extrémne horúčavy a v zime zasa môže až priveľmi mrznúť. Ale ako je to s prácou v takýchto až extrémnych podmienkach? Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Žiadate o vyšší plat? Argumenty a načasovanie sú dôležité

Kto z nás by nechcel vyšší plat. Možno vás aj napadlo si oň požiadať, ale nevedeli ste ako? Mysleli ste si, že by vás šéf nepočúval? Alebo že by si o vás dokonca myslel niečo zlé? Ako si správne požiadať o zvýšenie platu vám povieme v tomto článku.

Ďalšie články