Aké sú dávky v hmotnej núdzi a nárok na podporu v roku 2020?

Štátna sociálna politika na Slovensku sa zlepšuje. Svedčí o tom aj zvyšovanie finančného príspevku v hmotnej núdzi. Máte na dávky v hmotnej núdzi nárok?

Každý z času na čas potrebuje posilu v ťažkých životných situáciách. Práve sociálna podpora poskytovaná štátom by mala pomôcť prekonať nedostatočné finančné pomery v domácnosti. Táto podpora sa vypláca v dávkach v hmotnej núdzi a závisí od životného minima. To na Slovensku nie je veľké, podobne ako priemerné platy. Ale pomaly sa to zlepšuje.

Životné minimum 2020

V zákone sa životné minimum definuje ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby. Pokiaľ príjmy nedosahujú tejto hodnoty, nastáva stav hmotnej núdze. V súčasnosti je platná suma životného minima od 1.7.2019 do 30.6.2020 a sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.

Aktuálna výška životného minima

 • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Suma platného životného minima od 1.7.2018 do 30.6.2019 bola vo výške 205,07 € (pre jednu plnoletú fyzickú osobu), to znamená, že s účinnosťou od 1.7.2019 sa suma životného minima zvýšila o 2,5 %. A oproti sume životného minima platného od 1.7.2017 do 30.6.2018 sa zvýšila o 5,4 %. Čo to však znamená pre vás?

Kedy mám nárok na dávky v hmotnej núdzi?

Ak váš príjem nedosahuje aktuálne platnú výšku životného minima, vzniká vám nárok na čerpanie sociálnych dávok v hmotnej núdzi od štátu. Nič však nie je jednoznačné a zákon jasne definuje, v akých okolnostiach sa musíte nachádzať, aby vám bola poskytnutá finančná podpora.

Pozor!

V platnej legislatívne sa hmotná núdza uvádza ako stav,keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Kto má nárok na dávky v hmotnej núdzi v roku 2020?

Celková hmotná núdza sa zisťuje posudzovaním príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Pokiaľ si myslíte, že máte nárok na dávky v hmotnej núdzi v roku 2020, je potrebné podať písomnú žiadosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na finančnú podporu v hmotnej núdzi vznikne až po rozhodnutí úradu, ktorý bude postupovať v zmysle platného práva o pomoci v hmotnej núdzi.

štátna podpora

Aké sú aktuálne dávky v hmotnej núdzi?

So zvyšovaním životného minima sa zvyšujú aj sumy dávok v hmotnej núdzi. Súčasná platná výška dávok v hmotnej núdzi je účinná od 1.1.2020. Dávky v hmotnej núdzi v roku 2020 sa mierne zvýšili oproti dávkam v hmotnej núdzi v roku 2018.

Dávka v hmotnej núdzi v roku 2020

 • 66,30 €, ak ide o jednotlivca bez detí
 • 126,20 €, ak ide o jednotlivca s dieťaťom 1 až 4
 • 184,30 €, ak ide o jednotlivca s dieťaťom 5 a viac
 • 115,30 €, ak ide o dvojicu bez detí
 • 172,60 €, ak ide o dvojicu s dieťaťom 1 až 4
 • 232,60 €, ak ide o dvojicu s dieťaťom 5 a viac

Ochranný príspevok

Ochranný príspevok zohľadňuje také životné situácie, počas ktorých si občan v hmotnej núdzi nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou. Dôvody prečo tak nemôže učiniť, sú v zákone definované nasledovne:

 • osoba dosiahla vek potrebný na starobný dôchodok alebo je invalidná
 • osoba je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa
 • osoba sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa so zdravotným postihnutím
 • osoba sa osobne, celodenne a riadne stará o občana s ťažkým životným postihnutím
 • osoba, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav uznaný lekárom a trvajúci viac ako 30 dní
 • osoba, ktorá sa zúčastňuje na resocializačných programoch, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem

Výška ochranného príspevku je 63,07 € mesačne. Ak však ide o občana v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý trvá dlhšie ako 30 dní, výška ochranného príspevku je 34,69 € mesačne.

Ochranný príspevok však nepatrí občanovi v hmotnej núdzi, ak mu je priznaný aktivačný príspevok.

Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok sa poskytuje na podporu udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov. Je to jeden z nárokov pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Občana v hmotnej núdzi má motivovať, aby sa aktívne spolupodieľal na riešení sociálnej situácie. Na jeho získanie musíte spĺňať určité špecifické kritéria. Výška aktivačného príspevku je:

 • 135,70 €, ak sa jedná o osobu s príjmom zo závislej činnosti
 • 67,90 €, ak sa jedná o uchádzača o zamestnanie

Sociálne podpora

Príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie je jeden z nárokov pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi na úhradu nákladov spojených s bývaním. Výška príspevku na bývanie závisí od počtu osôb posudzovaných v hmotnej núdzi.

Výška príspevku na bývanie

 • 57,20 € mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi
 • 91,40 € mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú

Sociálna podpora v roku 2020

Ak potrebujete finančnú pomoc od štátu, určite o ňu neváhajte požiadať. Sme súčasťou civilizovanej spoločnosti, ktorá sa zasadzuje o potrebnú pomoc pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. Práve dávky v hmotnej núdzi vám pomôžu sa znovu postaviť na nohy a začať plnohodnotne žiť, pracovať a naštartovať vašu kariéru.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako si hľadať prácu?

Ste absolvent a hľadáte uplatnenie? Alebo vás už vaša práca nebaví? Chcete zmenu? Alebo sa vám jednoducho nedarí získať prácu? Možno robíte niečo zle. Prezradíme vám, ako si nájsť prácu. Čítajte ďalej.

Ako zarábať z domu? 10 tipov pre každého

Policajt, hasič či princezná. Každý z nás ako dieťa sníval o svojom budúcom povolaní. Málokomu sa však podarí svoje sny preniesť aj do reálneho života. A čo vy? Možno ešte stále hľadáte. Pre vás máme zopár tipov na prácu, ktorej sa môžete venovať z domu.

Som nezamestnaný. Dostanem podporu?

Či už ste sa tak rozhodli dobrovoľne a dali výpoveď, firma hromadne prepúšťala alebo ste mali k odchodu iné dôvody, stali ste sa nezamestnaným. Vtedy môžete využi't svoj nárok na podporu v nezamestnanosti.

Ďalšie články