Kto je filantrop? Je charita známkou filantropie?

Filantropia je každodennou súčasťou života už po celé stáročia. Napriek tomu sa medzi nami stále nájdu ľudia, ktorí presne nevedia, kto je to filantrop. Aký význam má slovo filantrop? Súvisia navzájom charita a dobročinnosť?

Filantropiu môžeme chápať aj ako nástroj na zmenu k lepšiemu. Na Slovensku často panuje názor, že na charitu prispieva len ten, kto má nadbytok. K filantropii však môžeme viesť aj deti od útleho veku. Veď ide vlastne o konanie dobra, ktoré treba zaradiť medzi bežné činnosti.

Kto je filantrop? Význam slova

Možno si niektorí z vás myslia, že sa ich filantropia vôbec netýka. Opak je však pravdou. Filantropia je v podstate všade okolo nás a obklopuje človeka v bežnom živote bez toho, aby si to vôbec uvedomoval. Čo, alebo kto je filantrop? Asi každý z vás už stretol v meste študentov, dôchodcov, telesne postihnutých, alebo jednoducho brigádnikov, ktorí žiadajú o rôzne príspevky: na psie útulky, na choré deti či vážne chorých pacientov s ťažkými diagnózami. A často práve títo dobrovoľníci svojím spôsobom života a pomocou, ktorá je nezištná, odpovedajú na otázku, kto je to filantrop. Dobrovoľníci svojím nadšením, ochotou a presvedčením vnášajú do života ostatných dávku filantropie a umožňujú podeliť sa o vlastný zisk alebo jeho časť s tými, ktorí nemali v živote toľko šťastia, alebo sa im jednoducho nenaskytla vhodná príležitosť.

Filantrop – význam tohto slova pozná hŕstka ľudí, pohybujúcich sa okolo filantropie. Pojem "filantropia" pochádza z gréčtiny a v doslovnom preklade znamená lásku k človeku (filein = milovať, antrhópos = človek). Kto je teda filantrop vo všeobecnom meradle? Filantrop je človek, ktorý sa aktívne angažuje v dobrovoľníckej činnosti, prispieva na charitu peniazmi alebo hmotnými vecami, daruje krv, alebo napríklad pomáha udržiavať kvalitu životného prostredia. Má jednoducho dobročinnosť v srdci. Najčastejšie ide o nesebeckú dobročinnosť, kedy človek za svoje činy nežiada nič na oplátku. Filantrop je ľudomil. Podobný význam má tiež pojem mecenáš, ten sa však angažuje finančnou pomocou a nie ako dobrovoľník svojimi činmi.

Medzi najznámejších svetových filantropov patrí Andrew Carnegie, ktorý daroval financie na výstavbu stoviek knižníc po celom svete. Ďalej napríklad aj Wiliam Wilberforce, vďaka ktorého kampani bol schválený zákon o zrušení obchodu s otrokmi v roku 1807, alebo Michael Jackson, ktorý daroval milióny dolárov na pomoc deťom. Krivka individuálnej filantropie rastie aj na Slovensku. Veď len cez portál darujme.sk sa vyzbieralo vyše 4 milióny eur, čo je o 36% viac ako to bolo v rekordnom roku 2020. Ďalšie 3 milióny poslali ľudia cez portál ĽudiaĽuďom.sk.

Často si ale zamieňame slovný význam filantrop, filantropia a filantropizmus. Tieto pojmy však nemajú veľa spoločného. Zatiaľ čo u filantropie ide o nesebeckú dobročinnosť a ľudomilstvo, filantropizmus bol pedagogický smer na prelome 18. a 19. storočia, ktorý sa inšpiroval ideami Jeana-Jacquesa Rousseaua, francúzskeho filozofa, ktorý propagoval prirodzenú výuku a výchovu.

Filantropia nie je iba charita

Charita a nesebecká dobročinnosť môžu mať mnoho podôb. Pomocou filantropie sa šíri dobro, milosrdenstvo a zlepšuje sa celková kvalita života tých, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodňovaní oproti ostatným. Často ide o rodiny s postihnutým dieťaťom, ktoré nezvládajú hradiť náročnú liečbu alebo drahé pomôcky iba z platov rodičov. Rodičia musia v niektorých prípadoch prestať pracovať alebo začať pracovať na polovičný úväzok, vzhľadom k časovej náročnosti starostlivosti o chorého. Filantropia sa zameriava predovšetkým na:

 • Príspevky chorým ľuďom na lieky alebo pomôcky uľahčujúce život
 • Drogovo závislých
 • Opustené a choré zvieratá
 • Ľudí bez domova
 • Deti z rozvojových krajín
 • Seniorov bez rodiny
 • Humanitárnu pomoc
 • DMS (teda darcovské SMS)
 • Zbierky na konkrétne osoby, alebo inštitúcie a pod.

Do nepríjemnej životnej situácie sa človek nemusí dostať len kvôli chorobe alebo následkom živelnej udalosti, ako je tornádo alebo povodne. Do existenciálnych problémov môže dostať človeka aj jeho okolie, napríklad pôžička pre dlžníkov. Pôžička, ktorú sa človek snaží vyriešiť ďalšou pôžičkou. To často vedie do dlhovej špirály, z ktorej sa len ťažko hľadá cesta von. Filantropiou v tomto prípade môže byť aj bezúročná pôžička pre dlžníkov, ktorú im poskytne niekto blízky. Tým, že dlžník nemusí splácať vysoké úroky, sa mu značne uľaví a bude mať napríklad energiu pracovať na svojom lepšom budúcom živote, prípadne si hľadať lepšie platenú prácu. Z toho jasne vyplýva, že filantropia neznamená len dobrovoľníctvo v Afrike. Pomoc venovaná svojim blízkym niekedy úplne postačí.

Filantrop môže byť každý

Filantropia a dobročinnosť nie sú iba o peniazoch. Čas venovaný charite má v tomto smere rovnocennú hodnotu ako peniaze, rovnako darcovstvo krvi alebo účasť na dobročinných akciách. Všetky tieto úctyhodné činnosti sú spodobením filantropie. Podľa všetkých vyššie zmieňovaných aktivít môže byť filantropom skutočne každý, nie iba človek s titulom MBA. Pokiaľ máte prácu na čiastočný alebo polovičný úväzok, máte dostatok voľného času a premýšľate, ako ho využiť alebo ako byť užitočný, charita a nesebecká dobročinnosť môžu byť vhodným riešením. Nie je nutné sa hneď zameriavať na dobrovoľníctvo v Afrike, voľný čas je predsa možné venovať aj svojmu najbližšiemu okoliu.

Hand

Potenciálny filantrop môže podľa svojich znalostí napríklad pomôcť s finančnou gramotnosťou ľuďom, ktorí majú nebankové pôžičky a exekúcie. Mladí ľudia z problematického sociálneho prostredia ocenia aj skúsenosti, na čo sa opýtať pri pohovore, alebo v čom podnikať. Medzi vaše ďalšie možnosti patrí napríklad doučovanie cudzích jazykov, hry na hudobný nástroj alebo sa nejakým spôsobom venovať aktivitám s deťmi. Niekedy môže pod filantropiu spadať aj bezúročná pôžička.

Firemná filantropia

Charite a dobročinným aktivitám sa nevenujú iba jednotlivci alebo rodiny. Mnoho spoločností na Slovensku aktívne prispieva na rôzne dobročinné organizácie. Firmy napríklad odvádzajú časť zisku vybranej nadácii alebo dobročinnej organizácii, angažujú sa v zásobovaní rozvojových krajín, prispievajú na najrôznejšie kultúrne a spoločenské akcie a pod. Ide o tzv. firemnú filantropiu. Tieto firmy sú označované ako ľudomilné a prospoločenské. Majiteľ – filantrop – takej spoločnosti dobre vie, v čom podnikať a tiež vie, ako vrátiť svoj zisk spoločnosti späť.

Niektorí tiež kritizujú možnosť daňových úľav z filantropie a navrhujú, naopak, pre bohatých zvýšiť daňovú záťaž. Hlavným argumentom je to, že vďaka daňovým úľavám môže filantrop investovať svoje peniaze tam, kde sa mu to práve hodí (veľmi často dostávajú finančné dary napr. prestížne univerzity ako Cambridge, alebo Yale) a nemusia tak reflektovať celospoločenskú potrebu. Odporci zdanenia zase argumentujú tým, že každý by mal mať možnosť investovať svoj zisk tam, kam sám chce.

Ako sa môže firma dobročinne angažovať?

Čo, alebo kto je filantrop v spoločnosti alebo vo firme? Spôsobov, ako sa zapojiť do dobročinnej činnosti, majú jednotlivci i firmy mnoho. Záleží na ich zameraní, uvážení, finančných i organizačných možnostiach, pre akú oblasť sa rozhodnú. Pokiaľ sa firma prejavuje ako mecenáš, môže to byť zaujímavá téma, na čo sa opýtať pri pohovore. Firmy a spoločnosti sa vo filantropii najčastejšie angažujú týmito spôsobmi:

 • Peňažné príspevky
 • Vecné dary
 • Poskytnutie služieb zadarmo
 • Zapožičanie produktov, alebo majetku
 • Partnerstvo s neziskovou dobročinnou organizáciou
 • Dobrovoľná práca zamestnancov a.i.

V posledných rokoch patrí dobrovoľníctvo v zamestnaní k činnostiam, ktoré často nahrádzajú klasické teambuildingové hry. Namiesto nich si zamestnanci vyberú projekt, na ktorom sa každý bude podieľať ako dobrovoľník. V takom prípade nestmeľujú kolektív teambuildingové hry, ale pocit dobre vykonanej práce a pomoci ostatným. Na také zážitky zamestnanci radi spomínajú a niektorých to privedie k dobrovoľníctvu aj vo voľnom čase.

Je charita a dobročinnosť doménou žien?

Historicky bola filantropia doménou manželiek bohatých mužov. Ženy samé nemohli vykonávať žiadne zamestnanie, a tak často premýšľali o tom, ako a kde investovať svoj voľný čas. Zakladali chudobince, sirotince a nemocnice, ich doménou bola starostlivosť o seniorov. Pre manželky podnikateľov a bankárov bola charita a dobročinnosť viac, ako práca na polovičný úväzok.

Na túto tradíciu nadväzujú v dnešnej dobe napríklad prvé dámy – filantropky – teda manželky prezidentov. U nás na Slovensku môžeme spomenúť napríklad pani Emíliu Kováčovú, manželku slovenského prezidenta Michala Kováča, ktorého prvou dámou sa stala v roku 1993. Založila Nadáciu Emílie Kováčovej, ktorá sa venovala podpore charity a pôsobila tiež v Slovenskom Červenom kríži. V poradí druhou dámou bola od roku 1999 pani Irena Schusterová. Zaslúžila sa o založenie Nadácie Ireny Schusterovej, ktorá bola zameraná na pomoc deťom s vrodenými srdcovými chorobami. V roku 2004 sa novou prvou dámou stala pani Silvia Gašparovičová. Založila Nadáciu Silvie Gašparovičovej a jej charitatívna pomoc v rôznych oblastiach bola tiež veľmi výrazná.

Zo svetových prvých dám sa dobrovoľníctvu a charite významne venovala napríklad Michelle Obama. Tá sa dlhodobo venuje zdravej výžive detí a podpore mladých žien. Charita je tiež častou aktivitou súčasných i bývalých modeliek a všeobecne známych osobností. Okrem peňazí využívajú pre dobročinné účely aj svoje kontakty a vplyv na spoločnosť. Vďaka tomu môže z dobrovoľníctva profitovať aj starostlivosť o seniorov.

Filantropia na Slovensku

Už v 19. storočí bohatí ľudia hmotne i finančne prispievali chudobným, sirotám, kláštorom, hospicom atď. Táto podoba spoločenskej hierarchie sa uchovala až dodnes. Súčasný obraz filantropie sa začal utvárať až po roku 1989, kedy vznikol Zákon o občianskych združeniach a nadáciách, ktorý umožnil vznik neziskového sektora. Od tej doby bolo založené veľké množstvo neziskových organizácií, rôznych dobročinných organizácií a nadácií.

Neziskové organizácie sa aj dnes významnou mierou podieľajú na obraze našej spoločnosti. Ich témou už dávno nie je len dobrovoľníctvo v Afrike, alebo staroslivosť o seniorov. Charita sa venuje najrôznejším témam a nesebecká dobročinnosť sa zamerala tiež na paliatívnu starostlivosť o dospelých a detských pacientov trpiacich nevyliečiteľnými ochoreniami. Posielať DMS si ľudia zvykli celkom rýchlo. Medzi najznámejšie charitatívne organizácie, registrované na Slovensku, patria:

 • Človek v ohrození
 • Slovenská katolícka charita
 • Slovenský Červený kríž
 • Dobrý anjel
 • Úsmev ako dar
 • Slovenská nadácia pre UNICEF
 • ĽudiaĽuďom
 • Proti prúdu
 • Centrum pre filantropiu
 • Liga za ľudské práva a.i.

Nadácia Krištáľové krídlo (predtým Nadácia Pomôže celé Slovensko) už od roku 1997 udeľuje ceny víťazom rôznych kategórií a jednou z nich je práve filantropia. Bola založená s cieľom pomáhať rodinám, občianskym združeniam, zdravotníckym zariadeniam a deťom, ktoré sú rôznym spôsobom postihnuté.

Kto je filantrop: Významní slovenskí i svetoví filantropi súčasnosti

Ak sa niekoho opýtate, kto je to filantrop, alebo lepšie povedané, kto je najväčší filantrop, určite začnú padať mená, ako: Warren Buffett, Michael Bloomberg alebo MacKenzie Scott. Jednými z najznámejších filantropov na svete, ktorí sú pôvodom zo Slovenska, sú manželia Ján a Marica Vilčekovci, ktorí žijú už vyše 50 rokov v USA. Newyorskej univerzite darovali vyše 105 miliónov dolárov a založili nadáciu na pomoc emigrantom, ktorými sami na začiatku boli.

Barack a Michelle Obama

Barack Obama bol 44. prezidentom USA a zároveň prvým prezidentom tmavej pleti. Rovnako, ako jeho manželka Michelle, pochádza z Chicaga, kde ešte aj počas ich detstva stále dochádzalo k segregácii Afroameričanov. Ešte počas štúdií sa Barack Obama podieľal na práci pre komunitu ako dobrovoľník. Michelle Obama sa venovala charitatívnym projektom ako prvá dáma a po skončení úradu sa obaja manželia začali charite venovať naplno. Venujú sa predovšetkým podpore vzdelávania, dodávajú odvahu mladým dievčatám k získavaniu vzdelania a zamestnania a v prípade Michelle tiež zdravej výžive a boju proti detskej obezite.

Manželia Ondřej a Katarína Vlčkovi

Ondřej Vlček je jedným z majiteľov svetového softwérového gigantu Avast, ktorý predáva úspešný antivírusový program. (Druhým majiteľom Avastu je Pavel Baudiš, ktorý sa filantropii rovnako intenzívne venuje.) Zároveň je v dnešnej dobe najväčším českým filantropom. S manželkou Katarínou založili nadáciu, ktorá sa venuje paliatívnej starostlivosti pre deti. Peniaze idú, okrem iného, aj na vybudovanie detského hospicu, ktorý má pomôcť deťom v poslednom štádiu nevyliečiteľných ochorení.

Opakom filantropie je mizantropia – všeobená nenávisť, resp. odpor voči ľudskému druhu alebo ľudskej povahe. Často je výsledkom zmarených očakávaní a straty viery v ľudí. Mizatrop však nie je asociál, ako si tento pojem mnohí zamieňajú.

Charita a nesebecká dobročinnosť v SR

Kultúra darcovstva prirodzene patrí k životu vrstvy s určitou výškou príjmu. Peniaze podľa štatistiky zvykne darovať až 80 % ľudí s dobrým zamestnaním a stalo sa to štandardom aj na Slovensku. Darcovstvom sa zvyšuje dôvera v spoločnosť, z čoho majú úžitok všetci. Stále však chýbajú bohatší neanonymní darcovia, ktorí by investovali časť svojho majetku do rôznych projektov. Hovoriť o práci v charite je stále potrebné. Mnohí sa mylne domnievajú, že je to len o zbere šiat pre núdznych. Projektov a možností ako pomôcť, je však oveľa viac – adopcie na diaľku, farské charity, humanitárna pomoc, rôzne kurzy a pod.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Kamery na pracovisku. Má na to zamestnávateľ právo?

Kontrolovať vás môže zamestnávateľ aj pomocou kamerového systému. Nie však vždy. Kedy a ako môže zamestnávateľ používať kamery? Povieme vám to.

Chceš byť policajtom? Skús pomaturitné štúdium

Každý z nás má svoje vysnívané povolanie. Či už je to hasič, právnik alebo policajt. A práve o tom, ako sa z vás môže stať policajt, sú nasledujúce riadky. Chcete vedieť viac? Čítajte ďalej.

Vodiči kamiónov majú ťažkú prácu. Chcete byť jedným z nich?

Práca vodiča kamiónu či dodávky nie je jednoduchá. Existuje v nej veľa pravidiel a predpisov, ktoré musíte dodržiavať. A navyše si ešte aj vypočujete veľa negatívneho od vodičov osobných áut. Má však aj veľa výhod. Aké to sú?

Ďalšie články