Výmena občianskeho preukazu

Potrebujete si vybaviť nový občiansky preukaz a zaujíma vás, čo všetko kvôli tomu musíte urobiť? Čo je potrebné na vydanie občianskeho preukazu a koľko to stojí? V tomto článku vám poskytneme všetky potrebné informácie o tom, ako postupovať.

Občiansky preukaz

Občiansky preukaz je doklad, ktorý musia mať vybavený všetci občania Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a dosiahli vek 15 rokov. Vydávajú sa dva typy občianskych preukazov, a to jeden so strojovo čitateľnými údajmi (občiansky preukaz s čipom) a druhý bez strojovo čitateľných údajov. Platnosť občianskeho preukazy sa líši podľa veku žiadateľa. Každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 15 rokov, je povinný požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní.

Ak si neželáte, aby váš občiansky preukaz vyzeral ako štrukturovaný životopis pre úradníkov a obsahoval informácie o vašom rodinnom stave alebo partnerstve, tieto informácie sa do preukazu na vaše želanie nezapíšu.

Typy a platnosť občianskeho preukazu

Ako už bolo spomenuté, v Slovenskej republike sa vydávajú dva typy občianskych preukazov. Prvým je preukaz totožnosti so strojovo čitateľnými údajmi, čiže občiansky preukaz s čipom. Vydáva sa na základe žiadosti občanom mladším ako 15 rokov a platí 5 rokov. Občania starší ako 15 rokov majú dobu platnosti občianskeho preukazu 10 rokov a občania starší ako 70 rokov majú platnosť 35 rokov. Druhý typ preukazu je bez strojovo čitateľných údajov a vydáva sa ako občiansky preukaz sa na požiadanie. Platí 6 mesiacov, ak nebolo možné vydať občiansky preukaz s čipom, prípadne 3 mesiace, ak oň požiada osoba, ktorá práve nadobudla slovenské občianstvo.

Občiansky preukaz má pre jednotlivých občanov rôznu dobu platnosti.

Občiansky preukaz – výmena

Výmena občianskeho preukazu môže mať rozličné dôvody. Patria medzi ne:

  • uplynutie platnosti dokladu,
  • strata občianskeho preukazu,
  • zmena mena alebo priezviska,
  • zmena trvalej adresy,
  • zmena rodinného stavu (napr. rozvod).

Nový občiansky preukaz

O občiansky preukaz môžete požiadať na ktoromkoľvek obecnom úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou v Bratislave a v Košiciach, pričom je vhodné pozerať sa aj na hodnotenia a recenzie daného úradu. Kým bude nový preukaz vybavený, väčšinou počkáte 1 mesiac. Konkrétna doba čakania zvyčajne závisí od okolností na úrade a špecifických vlastností človeka, ktorý vám občiansky preukaz vybavuje. Potom si ho vyzdvihnete na ktoromkoľvek úrade, ktorý ste uviedli v žiadosti o vydanie preukazu totožnosti. Okrem identifikačnej karty dostanete aj osobný bezpečnostný kód. Ten sa potom používa na vašu identifikáciu pri komunikácii s informačnými systémami verejnej správy.

Vybavenie občianskeho preukazu – čo so sebou?

Ak chcete požiadať o nový občiansky preukaz, musíte si so sebou priniesť rodný list alebo doklad o občianstve. Ak patríte medzi nižšie percentá ľudí, ktorí žiadajú vydanie náhradného občianskeho preukazu, musíte si so sebou okrem už uvedených dokladov vziať aj starý občiansky preukaz. Ak si chcete vybaviť nový občiansky preukaz z dôvodu zmeny údajov, mali by ste si so sebou vziať aj doklad potvrdzujúci túto zmenu.

Ak máte fotografiu a podpis, ktoré sú zapísané v registri občianskych preukazov a v registri cestovných dokladov a ktorých platnosť neuplynula viac ako jeden rok, môžete podať žiadosť elektronicky. Ak patrí časté menenie vzhľadu medzi vaše slabé stránky, tak majte na pamäti, že je veľmi dôležité, aby nedošlo k žiadnej podstatnej zmene vášho vzhľadu, ktorá by mohla byť v rozpore s fotografiou uloženou v registri.

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu je potrebné zaslať elektronicky na obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou, ktorý je uvedený vo formulári. Žiadosť sa zasiela prostredníctvom dátovej schránky. Ak nemáte dátovú schránku, žiadosť musí byť opatrená uznávaným elektronickým podpisom.

Úradník vám potom dá podpísať formulár žiadosti v ktorom potvrdíte správnosť údajov a odfotografujete sa. Nie je preto potrebné mať so sebou fotografie na doklad totožnosti. A nezabudnite, že o nový občiansky preukaz je najlepšie požiadať 30 dní pred skončením platnosti súčasného preukazu.

Všetky informácie, ktoré uvediete vo formulári žiadosti, musia byť pravdivé a musíte ich pravdivosť preukázať. Ak to nedokážete, aj keď ste o to opakovane požiadaní, dopúšťate sa priestupku.

Pri vytváraní licencie pre nový občiansky preukaz musíte predložiť originálne dokumenty, nie ich kópie. V prípade cudzojazyčných dokumentov musíte predložiť aj overený preklad do slovenčiny, ktorý prešiel cez hodnotenia notára. Spracovanie preukazu trvá približne 30 dní, zvyčajne úrad využije celú stanovenú lehotu.

Fotografiu si nie je nutné brať so sebou; úradník vás odfotografuje sám. Ešte pred niekoľkými rokmi ste sa však museli vyfotiť sami.

Ako podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu?

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa obvykle podáva osobne na úrade, ale môžete oň požiadať aj prostredníctvom dátovej schránky. Musíte však splniť určité podmienky. Teraz sa pozrieme na rôzne možnosti použitia.

Osobná žiadosť o vydanie občianskeho preukazu

O občiansky preukaz môžete zvyčajne požiadať osobne na obecnom úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou. V tomto prípade budete potrebovať materiály uvedené v predchádzajúcom odseku.

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu online

Spôsobom, ktorý využívajú razantnte nižšie percentá ľudí, je požiadanie o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom dátovej schránky. Svoju žiadosť musíte zaslať na úrad, do ktorého patrí obec vášho bydliska.

V takomto prípade je použitá fotografia z informačného systému a pas alebo iný doklad, ktorý máte v súbore. Nesmie však byť staršia ako jeden rok a fyzické vlastnosti človeka na fotografii by sa nemali nijak výrazne líšiť. Aplikácia musí prejsť cez vašu dátovú schránku (čo je niečo ako váš zjednodušený štrukturovaný životopis z pohľadu elektronického úložiska), čím sa aj overí, bez ohľadu na to, či si vybavujete občiansky preukaz s čipom, alebo bez čipu. V digitálnej dobe je ale bežnou formou aj osobná žiadosť o občiansky preukaz na počkanie, pri ktorej je stále nutný kontakt s úradníkom. Z tohto ohľadu patrí byrokracia medzi mnohé slabé stránky Slovenskej republiky, ak ju teda aspoň porovnáme napr. s pobaltskými štátmi.

Strata občianskeho preukazu a nový občiansky preukaz

Čo máte robiť, ak stratíte alebo vám ukradnú váš preukaz? Strata občianskeho preukazu je obvykle väčším problémom, než napr. strata vodičského preukazu, alebo strata kreditnej karty, nakoľko sa pri nej v prvom rade musíte preukázať svojou totožnosťou, napríklad predložením osvedčenia o evidencii obyvateľstva (evidencia na úrade práce). Tento doklad môžete získať, keď nahlásite stratu občianskeho preukazu alebo ak vám bol občiansky preukaz odcudzený, alebo je zničený.

Cena občianskeho preukazu

Ak sa vás týka prvé vydanie alebo vydanie nového občianskeho preukazu po skončení platnosti starého, správny poplatok neplatíte. Podobne neplatíte ani za nový občiansky preukaz, ak ho meníte z dôvodu zmeny údajov. Ak však požiadate o vydanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom, zaplatíte zakaždým 20 eur bez ohľadu na dôvod čakania. Výmena občianskeho preukazu je však zvyčajne otázkou niekoľkých minút bez čakania.

Číslo občianskeho preukazu často poskytujeme pri rôznych žiadostiach, či štrukturovaných životopisoch. Mnohí ľudia ho preto poznajú naspamäť.

Titul v občianskom preukaze

Požiadať môžete aj o zapísanie vysokoškolského titulu do vášho občianskeho preukazu. Podmienkou pridania titulu je predloženie dokladu o uznaní vysokoškolského vzdelania a príslušného titulu. To platí pre slovenské a aj zahraničné tituly.

Zhodnotili ste už svojho zamestnávateľa? Ak nie, môžete tak urobiť cez hodnotenia spoločností.

Ak vás zaujímajú pdomienky pri strate vodičáku, určite si nezabudnite pozrieť náš článok o strate vodičského preukazu.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako zažiariť na pracovnom pohovore v DPD?

Spravte pred pohovorom všetko pre to, aby ste boli úspešný. O tom, ako sa na pohovor pripraviť a na čo nezabudnúť, sme sa rozprávali so Silviou Slušnou, HR manažérkou kuriérskej spoločnosti DPD.

10 najčastejších otázok na pohovore

Dostali ste pozvánku na pohovor? Gratulujeme. Nemusíte byť nervózny. Stačí, ak sa naň dobre pripravíte. A my vám s tým, samozrejme, pomôžeme. Povieme vám, aké otázky sa na pohovore pýtajú personalisti najčastejšie.

Slovnaft hľadá do svojho tímu nových ľudí. Ako sa pripraviť na pohovor?

Vybrať si tých najlepších spolupracovníkov nie je ľahké. Ako to robia v Slovnafte? Tatiana Vojkovičová, manažérka oddelenia partneri Ľudských zdrojov v spoločnosti Slovnaft nám prezradí viac.

Ďalšie články