Ako napísať motivačný list + vzor

Prvým krokom pre dosiahnutie vysnívanej práce je napísanie kvalitného životopisu. Nástrojom, ako ponúknuť potenciálnemu zamestnávateľovi dodatočné informácie, ktoré ho možu presvedčiť o tom, že daná pozícia je pre vás vhodná, je zaujímavý motivačný list.

Na čo je motivačný list vôbec potrebný?

Ak ste si v posledných rokoch hľadali prácu, určite ste narazili na požiadavku zaslať takzvaný motivačný list a štrukturovaný životopis. Ide o osobný list, ktorý obsahuje vaše prednosti a argumenty podporujúce myšlienku, že ste to práve vy, kto má byť prijatý na požadovanú pozíciu. Modernému zamestnávateľovi totiž základné informácie zo životopisu mnohokrát nestačia. Zaujíma ho motivácia, špecifický prístup a osobnosť budúceho zamestnanca. Preto je čoraz dôležitejšie vedieť, ako napísať motivačný list.

Motivačný list a štrukturovaný moderný životopis – rozdiely

Pokiaľ porovnávame moderný životopis a moderný motivačný list, základným rozdielom by bol uhol pohľadu na jednotlivé informácie, ktoré životopis prináša. Moderný životopis slúži na to, aby sme v ňom predstavili napríklad naše vzdelanie a prehľad pracovných pozícií, na ktorých sme v minulosti pracovali. V motivačnom liste popisujeme, čo sme sa naučili, ako to vieme využiť na konkrétnej pozícií. Pre motivačný list je preto dôležité neprepisovať informácie zo životopisu, ale naopak doplniť ich o nové zaujímavé skutočnosti.

Ako napísať motivačný list?

V úvode napíšte na aké konkrétne pracovné ponuky reagujete a uveďte portál alebo zdroj, kde ste na ne narazili. Firmy väčšinou hľadajú zamestnancov na viacero pracovných miest naraz a takisto používajú viacero zdrojov. Neuvedenie týchto podstatných informácií môže spôsobiť nedorozumenia. A tým sa pri reakcii na ponuku práce predsa chceme oblúkom vyhnúť. Praktickú ukážku toho, ako napísať zaujímavý motivačný list nájdete v tomto článku v časti zaujímavý motivačný list vzor.

Rozsah ideálneho motivačného listu

Motivačný list online by mal ukázať, že sa pre nejaké konkrétne pracovné ponuky hodíte najlepšie zo všetkých a že pre ňu nemáte žiadne slabé stránky. Mali by ste to však zvládnuť v rozsahu jednej A4. My odporúčame držať sa jednej normostrany rozdelenej na niekoľko odsekov. Odseky vytvárajte podľa okruhov, na ktoré chcete motivačný list zamerať. Takýto jednoduchý motivačný list by mal úplne postačiť na to, aby zaujal vášho budúceho zamestnávateľa.

Oslovenie

Pred samotnou reakciou na pracovnú ponuku zistite, či sa v inzeráte uvádza konkrétne meno kontaktnej osoby. Ak áno, list adresujte danej osobe. Ak nie, držte sa všeobecnej formulácie: Vážená pani/ Vážený pán.

Motivačný list online s víťazným obsahom

Ak chcete s vaším motivačným listom uspieť pri novej pracovnej ponuke, nemali by ste zabudnúť na jeho starostlivú štrukturalizáciu.

Motivácia

Po úvodnom odstavci je rad na predstavenie vášho záujmu. Vyjadrite sa, čím vás ponuka práce oslovila, prečo sa na danú pozíciu hodíte a čo v sebe skrývate a čím sa od ostatných uchádzačov líšite.

Hovorte o svojich pozitívnych vlastnostiach a úspechoch, ktoré ste na základe svojich schopností dosiahli. Píšte zaujímavo a stručne, avšak nie príliš stroho, aby celý váš prejav nepôsobil príliš rezervovane.

Pútavosť

Nepíšte nezáživné informácie a fakty, ktoré zamestnávateľ môže efektívne zistiť z vášho životopisu bez slovnej vaty okolo. Ak napríklad ovládate anglický jazyk na úrovni B2, napíšte, že vás pri práci baví komunikácia s klientmi zo zahraničia, lebo vás to tlačí k neustálemu sa zlepšovaniu v cudzích jazykoch.

Úprimnosť

Vyhnite sa prílišnej chvále a nebojte sa v motivačnom liste spomenúť aj svoje nedostatky. Napríklad, že si uvedomujete svoje slabé prezentačné schopnosti, alebo máte problém s time managementom. Zamestnávateľa tým len utvrdíte v tom, že nič neprikrášľujete a dá sa vám veriť. Nikto nie je dokonalý, preto ukážte, že poznáte svoje nedostatky a pracujete na ich odstránení. Je to skvelá prezentácia vašej pokrokovej osobnosti a každý rozumný zamestnávateľ to ocení.

Nezabudnite na kontakt. Motivačný list by mal obsahovať hlavičku dokumentu, aby bol kontakt viditeľný a ľahko dohľadateľný. Uveďte váš kontaktný e-mail, telefónne číslo či odkaz na váš profil na LinkedIn.

Informovanosť

Motivačný list vzor by mal ukázať, že už máte o firme nejaké predošlé informácie. Pozrite si webové stránky alebo sociálne siete firmy. Naštudujte si cieľ firmy, prípadne preferencie pri výbere zamestnancov. Ukážete svoj nefalšovaný záujem a budete o krok napred pred ostatnými uchádzačmi.

Adaptácia

Každá pracovná ponuka je špecifická a jedinečná. Presne taký musí byť aj váš motivačný list. Pokiaľ odpovedáte na viaceré pracovné ponuky naraz, vždy posielajte aktualizovanú verziu každému zamestnávateľovi. Rozličné pracovné ponuky si vyžadujú rôzne spracovania motivačného listu. Trh práce a pracovné ponuky sa časom menia. Je preto potrebné meniť naše pracovné schopnosti a zručnosti spolu s meniacim sa trhom práce. Jednou z najdiskutovanejších tém za posledné roky je nástup umelej inteligencie na pracovný trh. To prináša nové výzvy a predovšetkým nové pracovné pozície.

Relevantnosť

Motivačný list online by mal obsahovať len informácie, ktoré majú relevantnú hodnotu pre konkrétnu pozíciu a priamo s ňou súvisia. Prehľad o tom, aké kritéria zamestnávateľ považuje za kľúčové sú najčastejšie uvedené vo zverejnenej ponuke práce. Užitočnou pomôckou môže byť aj zamyslenie sa nad náplňou práce požadovanej pozície.

Osobné stretnutie

Záujem o osobné stretnutie je taktiež vhodná informácia, ktorú môže váš motivačný list obsahovať. Vyniknete tak medzi uchádzačmi. Hodí sa formulácia ako napríklad "...o všetkom uvedenom Vás rád/rada presvedčím na osobnom stretnutí vo Vám vyhovujúcom termíne." Nezabudnite poskytnúť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak ste firmu zaujali, no na uvedenú pozíciu nie ste vhodný, môžu vás kontaktovať v budúcnosti.

Jednoduchý motivačný list vzor

Ako napísať dobrý motivačný list online? Motivačný list online sa jeden od druhého líši v administratívnej forme a záleží len na vás, čo sa v tom vašom hodí uviesť a čo nie. Motivačný list nemá tak prísnu štruktúru ako napríklad výpoveď z pracovného pomeru či žiadosť o neplatené voľno. Základný obsah motivačného listu sa delí na 3 odstavce. V prvom by ste mali uviesť dôvod, pre ktorý chcete na danej pozícii pracovať, a prečo ste vhodný kandidát. V druhom odstavci by ste mali popísať svoje pracovné skúsenosti, úspechy, silné a slabé stránky. Tretí odstavec motivačného listu tvorí priestor pre vaše zručnosti a schopnosti, ktoré môžu zamestnávateľa presvedčiť, že ste tým najvhodnejším kandidátom na ponúkanú pozíciu. Pre lepšiu predstavu prikladáme pre zaujímavú ukážku, ako napísať motivačný list vzor.

Meno a priezvisko

Adresa

Kontakt

Dátum

Vážená pani/Vážený pán,

na základe vášho inzerátu na portáli eKariera.sk , zverejneného dňa … sa uchádzam o pracovnú pozíciu XY.Na túto ponuku som sa rozhodla/rozhodol reagovať na základe dobrého mena Vašej firmy a zaujímavej firemnej kultúry. Navyše ma zaujal popis pracovnej pozície a možnosti kariérneho rastu, ktoré ponúkate.

Na základe mojich predchádzajúcich skúseností viem ponúknuť... Ovládam... Anglický jazyk mi nerobí žiaden problém. Rovnako ovládam aj druhý cudzí jazyk, v ktorom som sa zdokonalila hlavne počas zahraničných ciest. Mám vyštudovanú školu.., ktorá tvorila skvelý základ pre štart mojej kariéry v oblasti ... Od jej ukončenia som sa zúčastnil/zúčastnila kurzov…

Čo sa týka mojich osobnostných predpokladov, považujem sa za … človeka, čo by mohlo byť pre firmu prínosom. Rovnako však vnímam aj svoje nedostatky, napríklad … , na ktorých sa snažím pracovať.

Pokiaľ Vás moja reakcia oslovila, rád/rada doplním ďalšie informácie počas prijímacieho konania.

S pozdravom,

Meno a priezvisko

Motivačný list po anglicky

Jednou z požiadaviek pri ponuke práce môže byť taktiež aj motivačný list a životopis v anglickom jazyku. Motivačný list po anglicky by určite nemal obsahovať chyby. K tým môže pri písaní dôjsť veľmi ľahko.

Gramatické chyby

Pre ľudí, pre ktorých anglický jazyk nie je materinský, je veľmi ľahké dopúšťať sa gramatických chýb. Materinský jazyk totiž zasahuje do používania správnej angličtiny. Ak motivačný list po anglicky obsahuje doslovný preklad fráz z materinského jazyka, môže ísť o chybu. Medzi najčastejšie chyby patrí nesprávne používanie slovesných časov a slovies, nesprávne používanie členov a radenie slov.

Mechanické chyby

Tieto chyby sa často môžu vyskytovať aj počas používania materinského jazyka. Ide hlavne o chyby v pravopise, interpunkcii a písaní veľkých písmen. Týchto chýb sa väčšina ľudí dopúšťa vplyvom rýchleho písania, keď sa prihliada viac na obsah. Netreba však zabudnúť, že tak isto ako obsah je dôležitá aj forma písaného textu. Napríklad pri nesprávne použitej interpunkcii môže veľmi ľahko dôjsť k zmene významu celej vety a následne celého textu. Ak píšeme motivačný list po anglicky, je potrebné dávať si na tieto chyby veľký pozor.

Chyby v jazykovom úze

Týchto chýb sa dopúšťajú hlavne tí, pre ktorých angličtina nie je materinským jazykom. Slovné spojenia, ktoré sú gramaticky správne, totiž nemusí byť v angličtine obvyklé. K týmto chybám môže dôjsť aj tak, že pre vyjadrenie určitého významu je použitý nesprávny anglický ekvivalent.

Ak sa uchádzame o určitú pracovnú pozíciu, je veľmi dôležite, aby sme sa takýmto chybám vyhýbali. Ak si predstavíte, že by ste sa mali rozhodnúť medzi niekým, kto má motivačný list plný chýb a iným, kto má svoj dokument napísaný gramaticky aj štylisticky správne, voľba by zrejme bola jasná. Ak si nie ste istý, môžete využiť službu jazykovej korektúry. Dôležitý krok je odoslanie všetkých potrebných dokumentov a správne napísanie e-mailu. Prvý dojem je totiž veľmi dôležitý nielen pri osobnom stretnutí, ale aj pri prvom kontakte cez internet.

Držíme palce, aby vám váš motivačný list po anglicky alebo slovensky pomohol pri získaní vysnívanej práce. Hlavne sa snažte pôsobiť ako človek, ktorého by ste sami radi zamestnali. Ak máte záujem podeliť sa o skúsenosť s bývalým zamestnávateľom, napíšte hodnotenia a pomôžte tak ďalším pri výbere toho najlepšieho zamestnávateľa.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Píšeme životopis: Čo všetko v ňom uviesť?

Ak si hľadáte prácu, určite potrebujete životopis alebo curriculum vitae. Práve ten je vašou vizitkou, na základe ktorej vás môžu vybrať. Preto je dobré mať v ňom všetko potrebné. Čo všetko v životopise uviesť sa dočítate na ďalších riadkoch.

Pripravte sa na pohovor: Odhaľte svoje silné stránky

Na pracovnom pohovore môžu padnúť rôzne otázky. Od tých naozaj šialených až po overenú klasiku. Často preto dostanete aj otázku: „Aké sú vaše silné stránky?" Ale ako na ňu odpovedať?

Ďalšie články